Blogtailieu.com xin share bộ tài liệu nhưng cô Hòa Nga phân chia sẻ: 53 Trò đùa powerpoint sử dụng cho thi công bài giảng, mini game, tạo nhộn nhịp tiết học. Links tải trực tiếp trên fshare; blogtailieu (02) chia sẻ link google drive ngày 3.10.2021

*
53 Trò đùa powerpoint

53 Trò nghịch powerpoint

STT . Tên file links tải xuống1 . 15 tro choi xuất xắc trong PP.ppt – 12.9 MB 15 tro choi giỏi trong PP.ppt – 12.9 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

2 . Ai lên cao hơn.pptx – 5.6 MB Ai lên rất cao hơn.pptx – 5.6 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

3 . Bắt bướm.pptx – 6.9 MB bắt bướm.pptx – 6.9 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay


4 . Cau ca 1 .pptx – 2.5 MB cau ca 1 .pptx – 2.5 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

5 . Cau ca 2 .pptx – 2.6 MB cau ca 2 .pptx – 2.6 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

6 . Cờ cá ngựa.pptx – 7.3 MB Cờ cá ngựa.pptx – 7.3 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

7 . Doan bong con vat.pptx – 41.0 MB doan bong bé vat.pptx – 41.0 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

8 . Dong ho bao thuc.pptx – 1.4 MB dong ho bao thuc.pptx – 1.4 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

9 . Dong ho cat.pptx – 1.2 MB dong ho cat.pptx – 1.2 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

10 . Dong ho dem nguoc chu nhat.pptx – 1.7 MB dong ho dem nguoc chu nhat.pptx – 1.7 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

11 . Du lich cung doreamon.pptx – 24.8 MB du lich cung doreamon.pptx – 24.8 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

12 . đuổi hình bắt chữ (1).ppt – 4.7 MB xua đuổi hình bắt chữ (1).ppt – 4.7 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

13 . đuổi hình bắt chữ.ppt – 2.7 MB đuổi hình bắt chữ.ppt – 2.7 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay


14 . Giai cuu dẻo duong.ppt – 12.5 MB giai cuu dẻo duong.ppt – 12.5 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

15 . Giup qua uong nuoc.pptx – 2.1 MB giup qua uong nuoc.pptx – 2.1 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

16 . Hái hoa may mắn.ppt – 397.0 KB Hái hoa may mắn.ppt – 397.0 KBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

17 . Hái lộc đầu xuân.pptx – 10.7 MB Hái lộc đầu xuân.pptx – 10.7 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

18 . Hái hãng apple 9.ppt – 638.5 KB hái táo apple 9.ppt – 638.5 KBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

19 . Hu go.pptx – 8.8 MB hu go.pptx – 8.8 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

20 . Lat manh ghep 2.pptx – 4.6 MB lat manh ghep 2.pptx – 4.6 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

21 . Ngo khong that ngo khong gia.pptx – 7.8 MB ngo khong that ngo khong gia.pptx – 7.8 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

22 . Ngoai khoa.ppt – 2.6 MB Ngoai khoa.ppt – 2.6 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

23 . Ngoi sao may man.pptx – 3.3 MB ngoi sao may man.pptx – 3.3 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

24 . O chu bi mat.ppt – 2.3 MB o chu bi mat.ppt – 2.3 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

25 . Ong non học tập việc( câu hỏi 4 đáp án).pptx – 7.5 MB Ong non học việc( câu hỏi 4 đáp án).pptx – 7.5 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

26 . Xoay BAO LI XI teo THUONG.ppt – 7.9 MB tảo BAO LI XI teo THUONG.ppt – 7.9 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

27 . Rung chuong vang 9 – Tổng kết.ppt – 17.3 MB Rung chuong vang 9 – Tổng kết.ppt – 17.3 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

28 . Rung chuong vang 9.ppt – 16.9 MB Rung chuong vang 9.ppt – 16.9 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

29 . THIET KE TRO CHOI BUOM bay TIM CHU.ppt – 3.0 MB THIET KE TRO CHOI BUOM cất cánh TIM CHU.ppt – 3.0 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

30 . Thu tai hieu biet.pptx – 7.5 MB thu tai hieu biet.pptx – 7.5 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

31 . Tra cứu mật mã.pptx – 16.5 MB tìm mật mã.pptx – 16.5 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

32 . Trac nghiem ai la trieu phu.pptx – 4.4 MB trac nghiem ai la trieu phu.pptx – 4.4 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

33 . Trò chơi AI LÀ TRIỆU PHÚ 9 – 2.pptx – 4.4 MB Trò đùa AI LÀ TRIỆU PHÚ 9 – 2.pptx – 4.4 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

34 . Trò chơi AI LÀ TRIỆU PHÚ 9.pptx – 4.4 MB Trò nghịch AI LÀ TRIỆU PHÚ 9.pptx – 4.4 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

35 . Trò nghịch Ai la trieu phu lớp 7.pptx – 4.4 MB Trò đùa Ai la trieu phu lớp 7.pptx – 4.4 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

36 . Tro choi chao mung ngay lập tức 2011.ppt – 5.5 MB tro choi chao mung ngay lập tức 2011.ppt – 5.5 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

37 . Tro choi chia KHOA VAN NANG.ppt – 633.5 KB Tro choi chia KHOA VAN NANG.ppt – 633.5 KBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

38 . Tro choi mang đến bai tong ket cuoi nam.ppt – 3.3 MB tro choi mang lại bai tong ket cuoi nam.ppt – 3.3 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

39 . Tro choi DUNG DE DIEM ROI.ppt – 452.0 KB Tro choi DUNG DE DIEM ROI.ppt – 452.0 KBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

40 . Tro choi Em yeu lich su theo khối lớp.ppt – 690.0 KB Tro choi Em yeu lich su theo khối lớp.ppt – 690.0 KBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

41 . TRO CHOI GAN HOA MAI (1).ppt – 1.9 MB TRO CHOI GAN HOA MAI (1).ppt – 1.9 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

42 . TRO CHOI GAN HOA MAI.ppt – 1.9 MB TRO CHOI GAN HOA MAI.ppt – 1.9 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

43 . Trò đùa Hái lộc đầu xuân sử 7.pptx – 10.7 MB Trò nghịch Hái lộc đầu xuân sử 7.pptx – 10.7 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

44 . Trò đùa Hái lộc đầu xuân sử 9.pptx – 10.7 MB Trò chơi Hái lộc đầu xuân sử 9.pptx – 10.7 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

45 . Trò nghịch Hộp quà bí mật sử 7 – 2.pptx – 13.8 MB Trò chơi Hộp quà kín sử 7 – 2.pptx – 13.8 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

46 . Trò đùa Hộp quà kín đáo sử 9.pptx – 13.8 MB Trò nghịch Hộp quà kín sử 9.pptx – 13.8 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

47 . Tro choi lich su_9 ki 2.ppt – 2.9 MB tro choi lich su_9 ki 2.ppt – 2.9 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

48 . TRO CHOI cù VONG TU VI.ppt – 1.5 MB TRO CHOI con quay VONG TU VI.ppt – 1.5 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

49 . Tro choi Thi bớt luân lưu.ppt – 1019.0 KB Tro choi Thi sút luân lưu.ppt – 1019.0 KBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

50 . Vòng xoay Kì diệu 7.ppt – 3.1 MB vòng quay Kì diệu 7.ppt – 3.1 MBXem trước– links tải xuống: Tải xuống ngay– liên kết dự phòng: Tải ngay

51 . Vòng quay may mắn 7 – 2.pptx – 7.1 MB Vòng quay suôn sẻ 7 – 2.pptx – 7.1 MBXem trước– liên kết tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

52 . Vòng quây may mắn 9 – 2.pptx – 7.1 MB Vòng quây suôn sẻ 9 – 2.pptx – 7.1 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– link dự phòng: Tải ngay

53 . Vòng quây may mắn câu hỏi 4 đáp án.pptx – 7.0 MB Vòng quây may mắn thắc mắc 4 đáp án.pptx – 7.0 MBXem trước– link tải xuống: Tải xuống ngay– links dự phòng: Tải ngay

Power
Point là 1 phần mềm cung ứng rất các cho công việc, nhất là trong quá trình giảng dạy, giúp thầy cô truyền tải kỹ năng đến học viên một phương pháp ngắn gọn cùng dễ hiểu. Ngoài bài toán trình chiếu tin tức bằng con chữ, những thầy cô có thể thêm trò nghịch vào Power
Point sẽ giúp đỡ giờ học tập đỡ nhàm chán và nhộn nhịp hơn, kỹ năng và kiến thức cũng dễ dàng tiếp thu hơn. Cùng trong bài viết dưới đây, duhocchaudaiduong.edu.vn vẫn hướng dẫn cách tạo trò đùa trên Power
Point – trò chơi đoán hình.

Bạn đang xem: Trò chơi nhìn hình đoán chữ powerpoint

 

I. Nội dung chủ yếu của trò đùa đoán hình

Một trong những trò chơi thú vị có thể giúp học sinh vừa học tập vừa chơi, ghi nhớ bài bác một cách kết quả đó là trò đùa đoán hình. Cùng với trò chơi đoán hình trên Power
Point, một bức hình sẽ tiến hành che đi bởi những miếng ghép khác nhau. Mỗi miếng ghép khớp ứng với một câu hỏi. Khi fan chơi chọn mở một mảnh ghép nào, thắc mắc sẽ được hiện nay ra. Nếu như khách hàng trả lời đúng, mảnh dùng ghép sẽ biến đổi mất, nhằm lộ ra một phần của bức hình. Bạn có thể đoán luôn luôn bức hình nơi bắt đầu là gì nếu như biết, còn không thì liên tiếp mở những mảnh ghép và vấn đáp các thắc mắc để hình cội được hiển thị rõ hơn, câu vấn đáp sẽ đúng chuẩn hơn. Truyền tải kỹ năng đến học sinh bằng phương pháp này, những kiến thức và kỹ năng sẽ được tiếp thu nhanh chóng và học tập sinh rất có thể ghi nhớ bài lâu hơn.

 

*

 

II. Hướng dẫn cụ thể cách tạo nên trò nghịch đoán hình bên trên Power
Point

Bước 1: Bạn mở trang Slide cần áp dụng trong Power
Point, chọn Insert, sau đó nhấn chọn Picture để tải hình ảnh lên Slide.

Tiếp theo, các bạn chọn Insert, chọn mục Shapes, lựa chọn hình chữ nhật nhằm tạo phần đông mảnh ghép đậy đi album gốc.

 

*

 Chọn hình chữ nhật để tạo đều mảnh ghép bít đi bức ảnh gốc

 

Bước 2: Sau lúc chọn hình dáng của miếng ghép, các bạn chọn hình chữ nhật nhằm tạo phần đa mảnh ghép đậy đi bức ảnh gốc. Con số miếng ghép tương ứng với số câu hỏi nên chúng ta cũng có thể vẽ hình đến phù hợp.

 

*

Chọn hình chữ nhật để tạo phần lớn mảnh ghép đậy đi album gốc

 

Tiếp theo, hoàn toàn có thể chọn màu sắc cho những hình chữ nhật để chúng thêm sinh động. Hoặc lựa chọn một số hiệu ứng độ bóng, đường viền màu sắc để miếng ghép chuyên nghiệp hóa và thẩm mỹ hơn.

 

*

Chọn một số trong những hiệu ứng độ bóng

 

Bước 3: Những mảnh ghép tương ứng với một thắc mắc nhỏ, khi mở mảnh ghép và trả lời đúng, miếng ghép sẽ biến hóa mất.

Bạn lựa chọn Tab Home, lựa chọn New Slide, nhấn chọn Title and content để sản xuất thêm slide cho câu hỏi thứ nhất.

 

*

 Chọn Title and nội dung để tạo thành thêm slide cho câu hỏi thứ nhất

 

Khi Slide mới hiện ra, chúng ta nhập thắc mắc vào phần Text box và chọn phông chữ, kích thước chữ, màu sắc chữ tùy thích.

 

*

 Nhập thắc mắc vào phần Text box

 

Bước 4: Tiếp theo, bạn xóa đi phần Text box rồi nhấn lựa chọn Insert, lựa chọn Shapes, tại đây chúng ta có thể chọn bất cứ hình dạng ô nào bạn muốn như bo 4 cạnh, khuyết 1 cạnh,...

 

*

Chọn bất kì hình dạng ô nào bạn thích 

 

Sau đó, bạn tạo một số khung người khác nhau rồi nhập những đáp án vào cho thắc mắc ở slide rồi tùy ý sửa đổi màu sắc, font chữ,...

 

*

 Tạo một số khung hình khác nhau rồi nhập những đáp án vào

 

Bước 5: Để những đáp án hiện ra tấp nập hơn, chúng ta nên tạo hiệu ứng bằng cách nhấn lựa chọn Animations và chọn hiệu ứng mở ra mà chúng ta thích.

 

*

Tạo hiệu ứng bằng cách nhấn lựa chọn Animations 

 

Bên cạnh đó, khi mong mỏi tạo cảm giác cho câu trả lời đúng là màu xanh lá cây và đáp án sai màu sắc đỏ, chúng ta chọn Animations, chọn địa chỉ Animation, nhấn lựa chọn Fill color trong phần Emphasis.

 

*

Nhấn chọn Fill màu sắc trong phần Emphasis

 

Ví dụ đáp án B là câu trả lời sai, bạn nhấn vào đáp án B và lựa chọn màu đỏ.

 

*

 Chọn color cho lời giải đúng, sai 

 

Bước 6: Ở góc trên màn hình, các bạn chọn Animation Pane. Ngay tại thanh điều chỉnh, chọn biểu tượng hình tam giác cạnh thương hiệu hiệu ứng đổi màu của đáp án sai nhưng mà lúc nãy bạn đã chọn, rồi nhấn vào Timing.

 

*

Chọn Animation Pane

 

Khi xuất hiện hộp thoại, các bạn chọn Triggers, bấm vào Start effect on click of, nhấn chọn vào tên hình đựng đáp án A.

 

*

Chọn Triggers, nhấp vào Start effect on click of

 

Cứ như thế, bạn tiếp tục chọn màu cho những đáp án đúng, sai, Timing cho những đáp án sai còn lại và chọn blue color cho giải đáp đúng trên Effect Options.

Xem thêm: Tạo hình nền android độc - tạo hình nền đẹp cho iphone và android

 

*

Chọn blue color cho giải đáp đúng tại Effect Options

 

Phần kết quả, các bạn sẽ thấy mỗi câu trả lời sẽ xuất hiện thêm hai cảm giác khác nhau.

 

*

 Mỗi giải đáp sẽ xuất hiện thêm hai cảm giác khác nhau

 

Bước 7: Sau khi xong việc tạo câu hỏi cho slide đầu tiên, chúng ta nhấn chọn Insert, chọn hình tượng trang chủ (hình ngôi nhà) vào phần kích hoạt Button để thêm nút trở về hình ảnh đoán hình hình ảnh ban đầu.

 

*

 Chọn biểu tượng trang chủ (hình ngôi nhà) vào phần action Button

 

*

 

Để hiển thị hộp thoại kích hoạt Settings, bạn vẽ hình tượng lên slide ở vị trí gần cuối. Chọn Mouse Click, nhấn chọn Hyperlink to, chọn First Slide để khi bạn nhấn vào biểu tượng, màn hình sẽ được trở lại lại giao diện đoán hình. Sau đó nhấn OK để đóng hộp thoại. Như vậy, chúng ta đã chấm dứt việc tạo thành 1 slide đến câu hỏi.

 

*

Chọn First Slide

 

Bước 8: Tiếp theo, chúng ta nhấn chuột đề xuất vào Slide câu hỏi 1, lựa chọn Duplicate Slide để tạo nên 1 slide mới giống với slide này. Rồi tương tự các bước như trên, các bạn tạo các slide khác cho những mảnh ghép còn lại.

 

*

Chọn Duplicate Slide để tạo 1 slide bắt đầu giống cùng với slide này

 

Ở slide số 3, chúng ta hãy sửa đổi lại thắc mắc và những đáp án. Biện pháp này sẽ giúp đỡ bạn tiết kiệm được không ít thời gian chế tạo ra một slide mới. Bạn chỉ cần giữ nguyên lại những hiệu ứng như trên, nhập đáp ứng nhu cầu vào những ô bao gồm hiệu ứng chuyển màu xanh lá cây và những ô gồm hiệu ứng màu đỏ thi nhập lời giải sai.

 

*

 Chỉnh sửa lại câu hỏi và những đáp án

 

Bước 9: Khi hoàn tất các bước tạo slide mang đến từng mảnh ghép câu hỏi, bạn quay trở lại slide đoán hình đầu tiên. Nhập số thứ tự vào ô hình chữ nhật.

 

*

 Nhập số vật dụng tự vào ô hình chữ nhật

 

Nhấn lựa chọn 4 mảnh để ghép rồi lựa chọn Animations, lựa chọn hiệu ứng Exit cho những mảnh ghép đổi thay mất, để lộ ra hình hình ảnh bên dưới. 

 

*

Chọn hiệu ứng Exit cho những mảnh ghép vươn lên là mất

 

Bạn bấm vào phần Duration rồi chỉnh lại thời hạn mảnh ghép biến mất tùy ý.

 

*

 Nhấn vào phần Duration rồi chỉnh lại thời hạn mảnh ghép trở nên mất

 

Bước 10: Mỗi mảnh ghép 1, 2, 3, 4 sẽ tương ứng với từng thắc mắc 1, 2, 3, 4, bạn cần gắn liên kết cho miếng ghép bằng cách nhấn chuột phải vào miếng ghép kia rồi chọn Hyperlink.

 

*

 Gắn link cho miếng ghép

 

Khi xuất hiện thêm hộp thoại Insert Hyperlink, các bạn chọn Place in This Document. Ở mục Select in This document, nhấn lựa chọn vào mục sản phẩm 2, tương xứng với thắc mắc số 1. Câu chữ phần slide sẽ hiện ra ở kề bên khi chúng ta chọn mục, hãy đánh giá kĩ phòng trường hợp lựa chọn sai. Tương tự công việc như vậy, bạn thực hiện gán link cho các mảnh ghép còn lại.

 

*

 Chọn Place in This Document

 

Bước 11: Tiếp theo, chúng ta chọn Animations rồi chọn Animation Pane, lựa chọn hiệu ứng Exit của miếng ghép 1 rồi nhấn lựa chọn vào hình tam giác, chọn Timing.

 

*

Chọn Animations rồi lựa chọn Animation Pane

 

Trong mục Timing, nhấn chọn Trigger, lựa chọn Start effect on click of, chọn tên của mảnh ghép 1. 

 

*

 Chọn Trigger, chọn Start effect on click of

 

Rồi liên tiếp dùng Trigger với những mảnh ghép còn lại.

 

*

tiếp tục dùng Trigger với những mảnh ghép còn lại

 

Bước 12: Bạn chế tạo thêm một hình nhằm khi bấm vào đây, kết quả bức hình sau cùng sẽ được hiển thị. Vẽ hình lên bất kể vị trí như thế nào trên Slide mà bạn có nhu cầu rồi nhập lên kia chữ kết quả hoặc Đáp án.

 

*

 Vẽ hình lên bất kì vị trí nào trên Slide 

 

Sau đó tạo thêm một cơ thể để nhập tên hình ảnh ẩn. Chúng ta cũng có thể thêm chỉnh cảm giác tùy thích.

 

*

Tạo thêm một cơ thể để nhập thương hiệu hình ảnh ẩn

 

Bước 13: Bạn dấn vào khung người chứa tên lời giải cho hình hình ảnh vừa tạo thành lập, lựa chọn Animations, chọn hiệu ứng vào mục Emtrance.

 

*

 Chọn Animations, lựa chọn hiệu ứng trong mục Emtrance

 

Sau lúc nhấn chọn vào hình tượng tam giác ở bên cạnh tên cảm giác của hình ảnh kết quả, lựa chọn Timing. Khi hộp thoại xuất hiện, lựa chọn Triggers, chọn vào Start effect on click of, lựa chọn vào mục tên hình Kết quả.

 

*

 Chọn Triggers, lựa chọn vào Start effect on click of

 

Như vậy các bạn đã dứt xong trò đùa đoán hình bên trên Power
Point rồi.

 

III. Tổng kết

Trên đây là những phía dẫn chi tiết về phương pháp tạo trò chơi đoán hình trên Power
Point. Hi vọng nội dung bài viết sẽ bổ ích với bạn, giúp những bài bác giảng thêm sáng tạo và sinh động hơn. Chúc các bạn thực hiện thành công!