*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Một nóng nước dùng với hiệu điện cầm cố 220Vthì đung sôi được 1,5 lít nước từ sức nóng độ trăng tròn 0 C trong thời hạn 10 phút. Biết nhiệt độ dung riêng rẽ của nước là 4200 J / k g . K . Trọng lượng riêng của nước là 1000 k g / m 3 và hiệu suất của nóng là 90%. Tính năng lượng điện năng tiêu hao của ấm trong 30 ngày mỗi ngày mỗi ngày đôi mươi phút theo đối kháng vị...

Bạn đang xem: Một ấm nước dùng với hiệu điện thế 220v


Một ấm nước cần sử dụng với hiệu điện cầm 220Vthì đung sôi được 1,5 lít nước từ sức nóng độ trăng tròn 0 C trong thời hạn 10 phút. Biết nhiệt độ dung riêng của nước là 4200 J / k g . K . Khối lượng riêng của nước là 1000 k g / m 3 và hiệu suất của ấm là 90%. Tính năng lượng điện năng tiêu thụ của nóng trong 30 ngày hàng ngày mỗi ngày đôi mươi phút theo đơn vị chức năng k
Wh.

A.7,56k
Wh

B.5,76k
Wh

C. 9,3k
Wh

D. 3,99k
Wh


*

*

Một ấm nước sử dụng với hiệu điện cố 220V thì đung nóng được 1,5 lít nước từ nhiệt độ trăng tròn ° C trong thời hạn 10 phút. Biết nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4200 J/kg.K trọng lượng riêng của nước d = 1000 k g / m 3 và năng suất của nóng là 90%.Một nóng nước cần sử dụng với hiệu điện cầm 220V thì đung nóng được 1,5 lít nước từ ánh nắng mặt trời trong thời gian 10...

Một nóng nước sử dụng với hiệu điện thế 220V thì hâm nóng được 1,5 lít nước từ sức nóng độ đôi mươi ° C trong thời hạn 10 phút. Biết nhiệt dung riêng biệt của nước là 4200 J/kg.K khối lượng riêng của nước d = 1000 k g / m 3 và năng suất của nóng là 90%.Một ấm nước sử dụng với hiệu điện cầm 220V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ ánh nắng mặt trời trong thời gian 10 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K trọng lượng riêng của nước và năng suất của nóng là 90%

A. 933,33k
W

B. 93,33W

C.9333,33W

D.933,33W


Một ấm nước sử dụng với hiệu điện gắng 220V thì đung nóng được 1,5 lít nước từ nhiệt độ độ 20 độ C trong thời gian 10 phút. Biết sức nóng dung riêng biệt của nước là 4200 J/(kg.K), khối lượng riêng của nước d = 1000 k g / c m 3 và công suất của ấm là 90%.Điện trở của nóng điện ngay gần nhất với giá trị như thế nào sau đây? A. 52 Ω B. 5,2 Ω C. 0,52 Ω D. 5200...

Một nóng nước dùng với hiệu điện ráng 220V thì hâm nóng được 1,5 lít nước từ nhiệt độ đôi mươi độ C trong thời hạn 10 phút. Biết sức nóng dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K), trọng lượng riêng của nước d = 1000 k g / c m 3 và hiệu suất của ấm là 90%.Điện trở của nóng điện gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?

A. 52 Ω

B. 5,2 Ω

C. 0,52 Ω

D. 5200 Ω


Nhiệt lượng mà nóng toả ra trong thời gian t = 10 phút: Q t o a = I 2 R t = U 2 R t

Nhiệt lượng mà ấm nước thu vào: Q t h u = m c ( t 2 − t 1 ) = D V c ( t 2 − t 1 )

Vì năng suất của nóng là H = 90% phải ta có:

H = Q t h u Q t o a ⇒ Q t h u = H . Q t o a ⇔ D V c ( t 2 − t 1 ) = H . U 2 R t

Vậy: R = H . U 2 t D V c ( t 2 − t 1 ) = 0 , 9. 220 2 .10.60 1000.1 , 5.10 − 3 .4200.80 ≈ 52 Ω

Chọn A


Một nóng nước cần sử dụng với hiệu điện cầm cố 220V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ đôi mươi độ C trong thời hạn 10 phút. Biết sức nóng dung riêng biệt của nước là 4200 J/(kg.K), cân nặng riêng của nước d = 1000 k g / c m 3 và hiệu suất của nóng là 90%.Công suất điện của nóng gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây? A. 933,33 k
W B. 93,33 W C. 9333,33 W D. 933,33...

Một nóng nước dùng với hiệu điện cầm 220V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ sức nóng độ trăng tròn độ C trong thời gian 10 phút. Biết sức nóng dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K), cân nặng riêng của nước d = 1000 k g / c m 3 và công suất của nóng là 90%.Công suất năng lượng điện của ấm gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?

A. 933,33 k
W

B. 93,33 W

C. 9333,33 W

D. 933,33 W


Một ấm nước dùng với hiệu điện nuốm 220V thì hâm nóng được 1,5 lít nước từ nhiệt độ độ đôi mươi độ C trong thời gian 10 phút. Biết nhiệt độ dung riêng rẽ của nước là 4200 J/(kg.K), trọng lượng riêng của nước d = 1000 k g / c m 3 và năng suất của nóng là 90%.Số chi phí điện buộc phải trả cho việc sử dụng ấm này trong thời hạn 30 ngày, mọt ngày đôi mươi phút ngay sát nhất với giá trị...

Một ấm nước dùng với hiệu điện gắng 220V thì đung nóng được 1,5 lít nước từ nhiệt độ trăng tròn độ C trong thời hạn 10 phút. Biết nhiệt dung riêng biệt của nước là 4200 J/(kg.K), khối lượng riêng của nước d = 1000 k g / c m 3 và hiệu suất của nóng là 90%.Số chi phí điện phải trả cho bài toán sử dụng ấm này trong thời hạn 30 ngày, côn trùng ngày trăng tròn phút sát nhất với giá trị nào sau đây? Biết giá điện là 1000 đồng/(k
W.h).

A. 9330 đồng

B. 93300 đồng

C. 933000 đồng

D. 27990 đồng


Thời gian sử dụng nóng trong 30 ngày là: t = t = 1 3 .30 = 10 h

Điện năng mà ấm tiêu thụ trong thời gian 30 ngày cần sử dụng là: A = P.t = 0,933.10 = 9,33k
Wh

Mỗi k
Wh thì đề xuất trả số chi phí là 1000 đồng phải số tiền đề nghị trả mang đến 9,33k
Wh là 9330 đồng.

Xem thêm: Hình Ảnh Bloom Winx Club Dễ Thương, Hình Ảnh Winx

Chọn A


Một ấm nước sử dụng với hiệu điện thế 220V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ sức nóng độ đôi mươi ° C trong thời gian 10 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K khối lượng riêng của nước d = 1000 k g / m 3 và năng suất của nóng là 90%.Số tiền điện yêu cầu trả cho bài toán sử dụng ấm này trong thời gian 30 ngày, hàng ngày 20 phút sớm nhất với giá...

Một nóng nước dùng với hiệu điện cầm cố 220V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ sức nóng độ đôi mươi ° C trong thời gian 10 phút. Biết nhiệt độ dung riêng của nước là 4200 J/kg.K cân nặng riêng của nước d = 1000 k g / m 3 và năng suất của ấm là 90%.Số chi phí điện nên trả cho bài toán sử dụng nóng này trong thời hạn 30 ngày, hằng ngày 20 phút gần nhất với giá trị như thế nào sau đây? Biết giá năng lượng điện là 1000 đồng/(k
W.h).

A.9330 đồng

B.93300đồng

C.933000đồng

D.27990đồng


Chọn đáp án A.

Thời gian sử dụng nóng trong 30 ngày là

*

Điện năng mà ấm tiêu thụ trong thời gian 30 ngày dùng là:

*

Mỗi k
Whthì phải trả số tiền là 1000 đồng yêu cầu số tiền đề nghị trả đến 9,33 k
Whlà 9330 đồng.


Một ấm nước sử dụng với hiệu điện chũm 220Vthì đung sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ độ trăng tròn 0 C trong thời hạn 10 phút. Biết nhiệt độ dung riêng rẽ của nước là 4200 J / k g . K . Trọng lượng riêng của nước là 1000 k g / m 3 và công suất của ấm là 90%. Tính điện trở của ấm. A. 64 Ω B. 52 Ω C. 46 Ω D. ...

Một nóng nước dùng với hiệu điện nắm 220Vthì đung sôi được 1,5 lít nước từ sức nóng độ đôi mươi 0 C trong thời gian 10 phút. Biết nhiệt độ dung riêng của nước là 4200 J / k g . K . Cân nặng riêng của nước là 1000 k g / m 3 và hiệu suất của ấm là 90%. Tính năng lượng điện trở của ấm.

A. 64 Ω

B. 52 Ω

C. 46 Ω

D. 58 Ω


Một ấm nước dùng với hiệu điện cầm 220Vthì hâm nóng được 1,5lít nước từ sức nóng độ trăng tròn ° C trong thời hạn 10phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K,khối lượng riêng biệt của nước d = 1000 k g / m 3 và hiệu suất của nóng là 90%.Điện trở của ấm điện sát nhất với cái giá trị như thế nào sau đây? A.52 Ω B.5,2 Ω C.0,52 Ω ...

Một ấm nước dùng với hiệu điện chũm 220Vthì đun sôi được 1,5lít nước từ nhiệt độ trăng tròn ° C trong thời gian 10phút. Biết sức nóng dung riêng biệt của nước là 4200J/kg.K,khối lượng riêng biệt của nước d = 1000 k g / m 3 và hiệu suất của ấm là 90%.Điện trở của ấm điện gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?

A.52 Ω

B.5,2 Ω

C.0,52 Ω

D.5200 Ω


Chọn lời giải A.

Nhiệt lượng mà ấm tỏa ra trong thời gian t=10 phút

*

Nhiệt lượng mà nước thu vào:

*

Vì hiệu suất của ấm là H=90% cần ta có

*

*

*

*


1 bếp điện có ghi 220V - 1000W được thực hiện với hiệu điện nuốm 220V để hâm nóng 2 lít nước từ nhiệt độ độ ban đầu 20°C trong thời gian 20 phút . Biết nhiệt dung riêng biệt của nước là 4200 J/kg .k a) từng ngày đun sôi 2 lít nước với các điều khiếu nại như bên trên thì yêu cầu trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này vào 30 ngày . Nhận định rằng số tiền mỗi KW.h là 1600 đồng b) hãy nêu 1 số lợi ích của việc sử dụng...

1 bếp từ có ghi 220V - 1000W được sử dụng với hiệu điện nỗ lực 220V để đung nóng 2 lít nước từ sức nóng độ thuở đầu 20°C trong thời hạn 20 phút . Biết nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4200 J/kg .k a) từng ngày đun sôi 2 lít nước với những điều khiếu nại như bên trên thì đề nghị trả bao nhiêu tiền năng lượng điện cho vấn đề đun nước này trong 30 ngày . Nhận định rằng số tiền mỗi KW.h là 1600 đồng b) hãy nêu 1 số tiện ích của câu hỏi sử dụng tiết kiệm ngân sách và chi phí điện năng

Em buộc phải gấp ạ


Một nóng điện gồm ghi 220V - 1000W được sử dụng ở hiệu điện ráng 220V để đung nóng 2 lít nước từ nhiệt độ độ thuở đầu 20 độ C thì mất một thời hạn là 14p(Biết nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4200 J/kg.K).a, Tính năng lượng điện trở của nóng điệnb. Tính hiệu suất của ấm
Nhờ mn góp mk vs ạ, mai mk thi rồi, cảm ơn...

Một ấm điện tất cả ghi 220V - 1000W được áp dụng ở hiệu điện ráng 220V để đung nóng 2 lít nước từ nhiệt độ thuở đầu 20 độ C thì mất một thời hạn là 14p(Biết nhiệt độ dung riêng biệt của nước là 4200 J/kg.K).

a, Tính năng lượng điện trở của nóng điện

b. Tính năng suất của ấm

Nhờ mn góp mk vs ạ, mai mk thi rồi, cảm ơn ạ.


Điện trở ấm:

(R_â=dfracU_â^2P_â=dfrac220^21000=48,4Omega)

Điện năng ấm tiêu thụ vào 14 phút:

(A=UIt=220cdotdfrac22048,4cdot14cdot60=840000J)

Nhiệt lượng cần thiết để hâm nóng 2l nước:

(Q=mcDelta t=2cdot4200cdotleft(100-20 ight)=672000J)

Hiệu suất ấm:

(H=dfracQA=dfrac672000840000cdot100\%=80\%)


a. R = U2/P = 2202/1000 = 48.4 ohm

b. Qtỏa= P*t = 1000*14*60 = 840000 J

Qthu= m*c*△t = 2*4200*80 = 672000 J

=> H% = Qthu/ Qtỏa*100% =672000 /840000*100% = 80%


toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên với xã hội
Khoa học
Lịch sử và Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

một nóng nước cần sử dụng với hiệu điện gắng 220v thì hâm sôi được 1,5l nước từ sức nóng độ lúc đầu là đôi mươi độ c vào 10 phút biết H=90% tính điện trở của nóng điệntính công suất của nóng tính tiền điện đề nghị trả sử dụng trong 30 ngày biết hằng ngày dùng đôi mươi phút cùng giá điện 1550đ/kwh


*

V=1,5l=>m=1,5kg

Ta gồm (H=dfracQiQtp.100\%=>dfracmc.Delta tpt.100\%=dfrac1,5.4200.left(100-20 ight)p.10.60.100\%=90\%=>p=dfrac28003W=dfrac1415k
Wleft(:1000 ight))

Điện năng thực hiện trong 30 ngày là

A=p.t=(dfrac1415.30.dfrac2060=dfrac283)k
Wh

=> số tiền yêu cầu trả là T=(dfrac283.1550sim14466,67đồng)

Vậy.....


*

Tóm tắt:

(V=1,5l)

(t=10phut=600s)

(Delta t=100-20=80)

(H=90\%)

(p=?)

----------------------------------------

Bài làm:a) Tổng sức nóng lượng cần hỗ trợ để hâm nóng nước là:

(Q_TP=pcdot t=pcdot600=600tleft(J ight))

Nhiệt lượng cần thiết để đung nóng nước là:

(Q_i=mcdot ccdotDelta t=1,5cdot4200cdot80=504000left(J ight))

Ta có:(H=dfracQ_iQ_TPcdot100\%=dfrac504000600cdot pcdot100\%=90\%)

Công suất của nóng là:

(p=dfrac90cdot600100cdot504000=dfrac32800left(W ight)=dfrac32800000left(KW ight))

b) thời hạn sử dụng vào 30 ngày là:

(t=30cdotdfrac2060=10left(h ight))

Điện năng thực hiện trong 30 ngày là:

(A=pcdot t=dfrac32800000cdot10=dfrac3280000left(KWh ight))

Số tiền yêu cầu trả là:

(dfrac3280000cdot1550=0,02)


Đúng 0
comment (0)
Các câu hỏi tương tự
*

Một bình nước nóng tất cả ghi 220V-1000w được thực hiện với hiệu điện vậy 220V ,để đung nóng 5 lít nước trong 25 phút a) tính cường độ dòng điện chạy qua bình lúc đun nước B) Tính nhiệt độ lượng của bình tỏa ra và của nước thu vào lúc sôi, biết nhiệt độ độ lúc đầu của nước là 25 độ c sức nóng dung riêng rẽ của nước là 4.200 J/ kg.k C)Tính năng suất của bình đun nước
Xem cụ thể
Lớp 9 vật lý bài bác 12. Công suất điện
0
0
một bếp điện có ghi 220 V-1000 w được mắc vào mạng điện 220v dùng để làm đun sôi 3 lít nước tất cả nhiệt độ ban đầu là 25 độ C năng suất của nhà bếp là 80% nếu cắt dây dẫn đi một phần 4 chiều dài rồi mắc vào mạng điện 110V thì công suất hôm nay của ấm là bao nhiêu?
Xem cụ thể
Lớp 9 vật dụng lý bài 12. Công suất điện
0
1

Dùng một bếp từ để đun sôi nước trong một cái ấm. Giả thiết nhiệt lượng hao phí tổn tỉ lệ thuận với thời gian đun nước. Biết nếu bếp được cắn vào U1 = 220V thì thời hạn đun sôi nước là t1 = 10 phút ; nếu cắn vào U2 = 180V là t2 = 30 phút. Muốn thời gian đun nước là t3 = 24,2 phút thì đề nghị cắm phòng bếp vào hiệu điện nuốm U3 bởi bao nhiêu ?


Xem chi tiết
Lớp 9 đồ gia dụng lý bài 12. Hiệu suất điện
1
0

một nóng điện thực hiện hiệu điện cầm 220v và tất cả cường độ mẫu điện là 4,5a chạy qua dây đốt nóng để hâm sôi 2l nước ở đôi mươi độ c thì mất moojy thời gian là 12' (biết nhiệt dung riêng của nước là 4200j/kgk)

a) tính năng lượng điện trở dây đốt nóng?

b)công suất của ấm khi ấm hoạt động bình thường?

Giúp em với sáng sủa mai em nên gấp!!!


Xem cụ thể
Lớp 9 đồ lý bài xích 12. Năng suất điện
1
0

một nồi cơm trắng điện bao gồm số ghi trên vỏ là 220V-500W được áp dụng với hiệu điện thế 220V, trung bình từng ngày trong thời gian hai giờ .tính số tiền đề xuất trả cho việc thực hiện nồi cơm trắng điện trong 1 tháng (30 ngày ) .cho rằng giá tiền điện là 1500đ/k
M.h


Xem chi tiết
Lớp 9 đồ lý bài xích 12. Hiệu suất điện
1
0
Một bếp điện vận động liên tục vào 4.5 h nghỉ ngơi hdt 220v . Lúc ấy số chỉ của công tơ điện tăng thêm 3.6 số. Hãy tìm:a) công suất của bếp từ trên khi sử dụng đúng hdt 220vb) cường độ dòng điện chạy qua nhà bếp khi đó C) phòng bếp được sử dụng như bên trên trong một thang. Điện năng cơ mà bêpa tiêu thụ là bai nhiêu kwh? Tính tiền điện đề nghị trả vào một tháng khi sử dụng bếp trên ( biết 1200 đồng/1kwh)
Đọc tiếp

Một bếp điện hoạt động liên tục trong 4.5 h nghỉ ngơi hdt 220v . Khi đó số chỉ của công tơ điện tăng thêm 3.6 số. Hãy tìm:

a) công suất của bếp điện trên khi sử dụng đúng hdt 220v

b) cường độ cái điện chạy qua phòng bếp khi kia

C) bếp được áp dụng như bên trên trong một thang. Điện năng nhưng mà bêpa tiêu tốn là bai nhiêu kwh? Tính tiền điện đề nghị trả trong một tháng lúc sử dụng nhà bếp trên ( biết 1200 đồng/1kwh)


Xem cụ thể
Lớp 9 đồ lý bài xích 12. Năng suất điện
1
0

dùng 1 bếp điện để đun 1.5l nước tất cả nhiệt độ thuở đầu là 20°C sau 15 phút nước sôi biết cường độ chiếc điện chạy qua phòng bếp là 3 ampe hiệu điện nạm 220V nhiệt dung riêng biệt của nước là 4200J/kg×k a, tính nhiệt lượng lan ra trong phòng bếp đun b, tính năng suất của bếp


Xem chi tiết
Lớp 9 thiết bị lý bài xích 12. Năng suất điện
2
0
Một bếp điện hoạt động liên tục vào 1,8 giờ sống hiệu điện nỗ lực 220 v khi đó số chỉ của công tơ điện tăng thêm 2,4 số a/tính năng lượng điện trở và hiệu suất của bếp điện khi kia b/nhiệt lượng tỏa ra ngoài không đáng kể c/dùng nhà bếp trên thì rất có thể đun sôi từng nào lít nước ở 20 độ c cho rằng hiệu suất của nhà bếp là 85%?
Xem cụ thể
Lớp 9 đồ lý bài xích 12. Công suất điện
0
1
Một bếp từ khi hoạt động thông thường có R160 và cường độ cái điện qua bếp khi chính là 2Aa) Tính nhiệt độ lượng mà nhà bếp tỏa ra trong 1sb) Dùng bếp điện trên để đun sôi 2 lít nước tất cả nhiệt độ ban sơ là 35 thì thời gian đun nước là 20p , coi rằng sức nóng lượng hỗ trợ để hâm sôi nước là gồm ích. Tính công suất của bếpc) Một ngày sử dụng bếp điện này 5 giờ. Tính chi phí điện cần trả cho bài toán sử dụng phòng bếp trong 30 ngày biết gias 1k
W/h là 2000đ
Đọc tiếp

Một bếp từ khi hoạt động thông thường có R=160 cùng cường độ chiếc điện qua phòng bếp khi chính là 2A

a) Tính nhiệt lượng mà nhà bếp tỏa ra trong 1s

b) Dùng bếp điện trên để đun sôi 2 lít nước gồm nhiệt độ ban đầu là 35 thì thời hạn đun nước là 20p , coi rằng sức nóng lượng hỗ trợ để đun sôi nước là bao gồm ích. Tính hiệu suất của bếp

c) Một ngày sử dụng bếp từ này 5 giờ. Tính chi phí điện cần trả cho vấn đề sử dụng phòng bếp trong 30 ngày biết gias 1k
W/h là 2000đ


Xem cụ thể
Lớp 9 trang bị lý bài 12. Năng suất điện
1
1

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)