*

*

*

*

*

*
Tới vị trí bán

M&#x
E0;n H&#x
EC;nh Cảm Ứng LCD Bằng K&#x
ED;nh rứa Thế Chuy&#x
EA;n Dụng đến Samsung Galaxy Tab S3 9.7 2017 T820 T825 T827 9.7 "

504.000 đ
*
Tới khu vực bán

Cao su mềm chống trượt○N&#x
FA;t cảm ứng M&#x
E0;n h&#x
EC;nh cảm ứng B&#x
FA;t S Pen mang đến Samsung Galaxy Tab S3 LTE T820 T825 Viết b&#x
FA;t ch&#x
EC; vẽ th

682.000 đ
*
Tới vị trí bán

Cao su mềm chống trượt○N&#x
FA;t cảm ứng M&#x
E0;n h&#x
EC;nh cảm ứng B&#x
FA;t S Pen cho Samsung Galaxy Tab S3 LTE T820 T825 Viết b&#x
FA;t ch&#x
EC; vẽ th

682.000 đ
*
Tới khu vực bán

Cho Samsung Galaxy S3 M&#x
E0;n H&#x
EC;nh I9300 I9300i Bộ Số H&#x
F3;a Cảm Ứng nỗ lực Thế cho Samsung Galaxy S3 M&#x
E0;n H&#x
EC;nh Lcd khung + Dụng Cụ

1.077.000 đ -22 %
*
Tới vị trí bán

B&#x
FA;t Cảm Ứng M&#x
E0;n H&#x
EC;nh Điện Thoại Samsung Galaxy Tab S3 S4 Note

178.114 đ -22 %
*
Keo toàn cục Miếng đảm bảo an toàn Màn Hình mang đến Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 Kính cường lực Phim HD 9H Truyền Ánh sáng sủa 99.9% chống xước Xước/Vỡ Không khủng hoảng bong bóng Lắp Đặt dễ dãi Cảm Ứng hoàn Hảo"> Tới vị trí bán

<2 C&#x
E1;i> keo dán giấy To&#x
E0;n Bộ Miếng Bảo Vệ M&#x
E0;n H&#x
EC;nh mang đến Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 K&#x
ED;nh Cường Lực Phim HD 9H Truyền &#x
C1;nh S&#x
E1;ng 99.9% Chống Trầy Xước/Vỡ Kh&#x
F4;ng Bong B&#x
F3;ng Lắp Đặt Dễ D&#x
E0;ng Cảm Ứng Ho&#x
E0;n Hảo

69.000 đ -40 %
*
Keo toàn bộ Miếng bảo vệ Màn Hình mang lại Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 Kính cường lực chống va đập Phim HD 9H Truyền Ánh sáng 99.9% chống trầy xước Xước/Vỡ Không bong bóng Lắp Đặt thuận tiện Cảm Ứng trả Hảo"> Tới vị trí bán

<2 C&#x
E1;i> keo dán giấy To&#x
E0;n Bộ Miếng Bảo Vệ M&#x
E0;n H&#x
EC;nh đến Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 K&#x
ED;nh Cường Lực Phim HD 9H Truyền &#x
C1;nh S&#x
E1;ng 99.9% Chống Trầy Xước/Vỡ Kh&#x
F4;ng Bong B&#x
F3;ng Lắp Đặt Dễ D&#x
E0;ng Cảm Ứng Ho&#x
E0;n Hảo

69.000 đ -40 %
*
Keo toàn thể Miếng bảo vệ Màn Hình đến Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 Kính cường lực chống va đập Phim HD 9H Truyền Ánh sáng 99.9% chống trầy xước Xước/Vỡ Không sạn bong bóng Lắp Đặt dễ dãi Cảm Ứng trả Hảo"> Tới chỗ bán

<2 C&#x
E1;i> keo To&#x
E0;n Bộ Miếng Bảo Vệ M&#x
E0;n H&#x
EC;nh cho Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 K&#x
ED;nh Cường Lực Phim HD 9H Truyền &#x
C1;nh S&#x
E1;ng 99.9% Chống Trầy Xước/Vỡ Kh&#x
F4;ng Bong B&#x
F3;ng Lắp Đặt Dễ D&#x
E0;ng Cảm Ứng Ho&#x
E0;n Hảo

97.000 đ -40 %
*
Keo cục bộ Miếng đảm bảo an toàn Màn Hình cho Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 Kính cường lực chống va đập Phim HD 9H Truyền Ánh sáng 99.9% chống trầy Xước/Vỡ Không sạn bong bóng Lắp Đặt dễ dãi Cảm Ứng hoàn Hảo"> Tới chỗ bán

<2 C&#x
E1;i> keo dán To&#x
E0;n Bộ Miếng Bảo Vệ M&#x
E0;n H&#x
EC;nh mang đến Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 K&#x
ED;nh Cường Lực Phim HD 9H Truyền &#x
C1;nh S&#x
E1;ng 99.9% Chống Trầy Xước/Vỡ Kh&#x
F4;ng Bong B&#x
F3;ng Lắp Đặt Dễ D&#x
E0;ng Cảm Ứng Ho&#x
E0;n Hảo

97.000 đ -40 %
*
Keo toàn cục Miếng bảo đảm Màn Hình mang đến Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 Kính cường lực Phim HD 9H Truyền Ánh sáng 99.9% chống trầy xước Xước/Vỡ Không bong bóng Lắp Đặt tiện lợi Cảm Ứng trả Hảo"> Tới địa điểm bán

<2 C&#x
E1;i> keo dán giấy To&#x
E0;n Bộ Miếng Bảo Vệ M&#x
E0;n H&#x
EC;nh mang đến Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 K&#x
ED;nh Cường Lực Phim HD 9H Truyền &#x
C1;nh S&#x
E1;ng 99.9% Chống Trầy Xước/Vỡ Kh&#x
F4;ng Bong B&#x
F3;ng Lắp Đặt Dễ D&#x
E0;ng Cảm Ứng Ho&#x
E0;n Hảo

97.000 đ -40 %
*
Keo cục bộ Miếng đảm bảo an toàn Màn Hình cho Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 Kính cường lực Phim HD 9H Truyền Ánh sáng sủa 99.9% chống trầy xước Xước/Vỡ Không bong bóng Lắp Đặt thuận lợi Cảm Ứng trả Hảo"> Tới địa điểm bán

<2 C&#x
E1;i> keo To&#x
E0;n Bộ Miếng Bảo Vệ M&#x
E0;n H&#x
EC;nh cho Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 K&#x
ED;nh Cường Lực Phim HD 9H Truyền &#x
C1;nh S&#x
E1;ng 99.9% Chống Trầy Xước/Vỡ Kh&#x
F4;ng Bong B&#x
F3;ng Lắp Đặt Dễ D&#x
E0;ng Cảm Ứng Ho&#x
E0;n Hảo

97.000 đ -40 %
*
Keo cục bộ Miếng đảm bảo an toàn Màn Hình đến Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 Kính cường lực Phim HD 9H Truyền Ánh sáng 99.9% chống xước Xước/Vỡ Không sạn bong bóng Lắp Đặt tiện lợi Cảm Ứng hoàn Hảo"> Tới chỗ bán

<2 C&#x
E1;i> keo dán To&#x
E0;n Bộ Miếng Bảo Vệ M&#x
E0;n H&#x
EC;nh mang đến Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 K&#x
ED;nh Cường Lực Phim HD 9H Truyền &#x
C1;nh S&#x
E1;ng 99.9% Chống Trầy Xước/Vỡ Kh&#x
F4;ng Bong B&#x
F3;ng Lắp Đặt Dễ D&#x
E0;ng Cảm Ứng Ho&#x
E0;n Hảo

97.000 đ -40 %
*
Keo tổng thể Miếng đảm bảo Màn Hình mang lại Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 Kính cường lực Phim HD 9H Truyền Ánh sáng 99.9% chống xước Xước/Vỡ Không khủng hoảng bong bóng Lắp Đặt dễ ợt Cảm Ứng hoàn Hảo"> Tới khu vực bán

<2 C&#x
E1;i> keo dán giấy To&#x
E0;n Bộ Miếng Bảo Vệ M&#x
E0;n H&#x
EC;nh mang đến Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 K&#x
ED;nh Cường Lực Phim HD 9H Truyền &#x
C1;nh S&#x
E1;ng 99.9% Chống Trầy Xước/Vỡ Kh&#x
F4;ng Bong B&#x
F3;ng Lắp Đặt Dễ D&#x
E0;ng Cảm Ứng Ho&#x
E0;n Hảo

97.000 đ -40 %
*
Keo toàn bộ Miếng bảo đảm Màn Hình đến Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 Kính cường lực chống va đập Phim HD 9H Truyền Ánh sáng 99.9% chống xước Xước/Vỡ Không sạn bong bóng Lắp Đặt dễ ợt Cảm Ứng trả Hảo"> Tới vị trí bán

<2 C&#x
E1;i> keo dán To&#x
E0;n Bộ Miếng Bảo Vệ M&#x
E0;n H&#x
EC;nh cho Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 K&#x
ED;nh Cường Lực Phim HD 9H Truyền &#x
C1;nh S&#x
E1;ng 99.9% Chống Trầy Xước/Vỡ Kh&#x
F4;ng Bong B&#x
F3;ng Lắp Đặt Dễ D&#x
E0;ng Cảm Ứng Ho&#x
E0;n Hảo

97.000 đ -40 %
*
Keo tổng thể Miếng bảo vệ Màn Hình đến Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 Kính cường lực Phim HD 9H Truyền Ánh sáng 99.9% chống trầy Xước/Vỡ Không bong bóng Lắp Đặt dễ dàng Cảm Ứng hoàn Hảo"> Tới chỗ bán

<2 C&#x
E1;i> keo dán To&#x
E0;n Bộ Miếng Bảo Vệ M&#x
E0;n H&#x
EC;nh mang lại Samsung Tab S2 S3 S4 S5E S6 Lite S7 8 9.7 10.4 10.5 11 12.4 K&#x
ED;nh Cường Lực Phim HD 9H Truyền &#x
C1;nh S&#x
E1;ng 99.9% Chống Trầy Xước/Vỡ Kh&#x
F4;ng Bong B&#x
F3;ng Lắp Đặt Dễ D&#x
E0;ng Cảm Ứng Ho&#x
E0;n Hảo

167.000 đ -40 %
*
màn hình Hiển Thị LCD cho Samsung Galaxy S3 I9301 I9308i I9301i I9300i I9300 screen Mặt Trước màn hình hiển thị Cảm Ứng full Vòng Module Hiển Thị Ban Đầu white Xanh Dương"> Tới nơi bán

Costel <E1; Tuyết B&#x
E1;n Chạy Nhất> M&#x
E0;n H&#x
EC;nh Hiển Thị LCD mang lại Samsung Galaxy S3 I9301 I9308i I9301i I9300i I9300 M&#x
E0;n H&#x
EC;nh Mặt Trước M&#x
E0;n H&#x
EC;nh Cảm Ứng full V&#x
F2;ng Module Hiển Thị Ban Đầu Trắng Xanh Dương

434.000 đ -33 %
*
Tới địa điểm bán

Thay mặt k&#x
ED;nh Samsung S3 - nuốm cảm ứng samsung S3 - cụ m&#x
E0;n h&#x
EC;nh samsung S3

200.000 đ
*
Tới địa điểm bán

Chất Lượng cao 4.8 HD IPS LCD D&#x
E0;nh đến Samsung Galaxy Samsung Galaxy S III S3 i9300 i9301 i9305 i535 i747 9300I M&#x
C0;N H&#x
CC;NH LCD m&#x
E0;n h&#x
EC;nh hiển thị M&#x
E0;n H&#x
EC;nh Cảm Ứng Bộ Số H&#x
F3;a C&#x
E1;c Bộ Phận cụ Thế với Tặng Dụng Cụ Sửa Chữa

1.639.000 đ -23 %
*
Tới chỗ bán

Tai Nghe Bluetooth★Cho Samsung Galaxy S3 I9300 LCD I9301 I9308i I9301i M&#x
E0;n H&#x
EC;nh Cảm Ứng Hiển Thị Bộ Số H&#x
F3;a Sửa Chữa Fullset

540.000 đ -23 %

Thông tin về màn hình chạm màn hình samsung s3

*

Kh&#x
E1;m ph&#x
E1; c&#x
F4;ng nghệ m&#x
E0;n h&#x
EC;nh tr&#x
EA;n d&#x
F2;ng truyền ảnh Samsung Neo QLED 8K QN700A

Dòng truyền họa Samsung Neo QLED 8K QN700A được hãng sản xuất trang bị không hề ít các technology màn hình không giống nhau. Vậy, sẽ là những technology nào? Hãy cùng cửa hàng chúng tôi đi khám phá qua bài chia sẻ dưới đây.

Bạn đang xem: Màn hình samsung galaxy s3 zin đẹp chính hãng

*

Đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; máy tính xách tay Dell Inspiron 14 7415: Cấu h&#x
EC;nh mạnh mẽ, m&#x
E0;n h&#x
EC;nh cảm ứng chuyển phiên gập 360 độ

*

Đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; máy tính Dell Inspiron 15 7506: L&#x
E0;m việc v&#x
E0; giải tr&#x
ED; thoải m&#x
E1;i với m&#x
E0;n h&#x
EC;nh cảm ứng, luân phiên gập 360

*

Đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; máy vi tính Lenovo Ideapad Flex 5 15ITL05: Hiệu năng mạnh mẽ, m&#x
E0;n h&#x
EC;nh cảm ứng luân phiên 360 độ

Lenovo Ideapad Flex 5 15ITL05 gây tuyệt hảo mạnh mẽ với người dùng nhờ vào cấu hình trang bị tốt, thiết kế gọn gàng và màn hình chạm màn hình xoay gập 360 độ nhân tiện lợi.
*

Laptop hãng asus Flip BR1100FKA: M&#x
E0;n h&#x
EC;nh cảm ứng mượt, hiệu năng mạnh mẽ, t&#x
ED;nh bảo mật cao

Laptop hãng asus Flip BR1100FKA với kích thước nhỏ nhắn và xây cất tiện ích tương tự chiếc máy vi tính bảng. Đây là cái laptop cân xứng với học tập sinh, sinh viên, doanh nhân.
*

Giải đ&#x
E1;p l&#x
FD; vày tủ lạnh Samsung c&#x
F3; m&#x
E0;n h&#x
EC;nh cảm ứng lại được người ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng săn đ&#x
F3;n nhiệt t&#x
EC;nh

Với sự đầu tư kỹ lưỡng vào sản xuất, những thiết bị gia dụng tới từ Samsung đều phải sở hữu diện mạo bắt mắt, tác dụng nội trội. Nếu khách hàng là người yêu thích công nghệ, mê thích sự luôn thể nghi, hiện đại thì đừng bỏ qua mất dòng tủ rét Samsung có màn hình cảm ứng.
*

Top 3 máy tính Lenovo m&#x
E0;n h&#x
EC;nh cảm ứng đ&#x
E1;ng sở hữu nhất 2021

Lựa chọn laptop Lenovo màn hình chạm màn hình tốt nhất không còn đơn giản. Vày vậy công ty chúng tôi đã đưa ra cho mình một số gợi ý để bạn tìm hiểu thêm trong nội dung bài viết này.
*

M&#x
E0;n h&#x
EC;nh cảm ứng i
Phone 6S kh&#x
F4;ng phản hồi phải l&#x
E0;m g&#x
EC;?

Bạn đang áp dụng iphone 6s và gặp gỡ tình trạng màn hình chạm màn hình bị đơ, không phản hồi cảm ứng thì mọi thông tin tiếp sau đây sẽ rất có thể giúp ích đến bạn
*

C&#x
E1;ch khắc phục lỗi đơ m&#x
E0;n h&#x
EC;nh cảm ứng tr&#x
EA;n Samsung Galaxy S6 Edge

Nếu ai đang sử dụng Galaxy S6 và gặp gỡ phải tình trạng màn hình bị đơ thì những thông tin bên dưới đây rất có thể giúp ích đến bạn
*

Đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; máy tính m&#x
E0;n h&#x
EC;nh cảm ứng asus Vivo
Book X202E

Ra mắt vào thời điểm cuối tháng 10 năm ngoái, hãng asus Vivo
Book X202E là trong những mẫu máy tính xách tay màn hình chạm màn hình tích đúng theo Windows 8 bạn dạng quyền trước tiên và được xuất kho với giá cuốn hút chỉ khoảng 12 triệu đồng.
*

C&#x
F4;ng nghệ n&#x
E0;o ẩn sau 3 loại m&#x
E0;n h&#x
EC;nh cảm ứng phổ biến?

Bên cạnh chạm màn hình điện trở và chạm màn hình điện dung, chắc hẳn rằng người cần sử dụng cũng đã từng nghe nói đến một các loại màn hình chạm màn hình cũng khá tốt nhưng ít thông dụng – chạm màn hình hồng ngoại.
*

Chọn mua laptop m&#x
E0;n h&#x
EC;nh cảm ứng

Kể từ khi Microsoft tung ra phiên bạn dạng hệ quản lý điều hành Windows 8 hướng về các đồ vật cảm ứng, laptop có màn hình chạm màn hình xuất hiện ngày càng những trên thị trường và biến một phân khúc đáng chú ý.

Xem thêm: 99 Hình Ảnh Tề Thiên Đại Thánh Đẹp, Chất Lượng Cao, Full Hd


cửa hàng online (Còn hàng) 120 Thái Hà, Q. Đống Đa (Còn hàng) 398 mong Giấy, Q. Cg cầu giấy (Còn hàng) 123 è Quang Khải, q1 (Còn hàng) 602 Lê Hồng Phong, P.10, q.10 (Còn hàng) 97 Hàm Nghi, Q.Thanh Khê (Còn hàng) 42 Phố Vọng, hai bà trưng (Còn hàng)
thời hạn bảo hành: 12 tháng (Xem bỏ ra tiết)

Giao hàng tận tay miễn giá thành trong trong vòng 30 phút (Tìm đọc thêm)


Khuyến mãi


*

*

*


duhocchaudaiduong.edu.vn tự hào là đơn vị chức năng chuyên cung ứng dịch vụ thay phương diện kính Galaxy S3, thay screen Samsung S3 uy tín chính hãng trên Hà Nội, TPHCM. Đến với chúng tôi chiếc điện thoại Samsung Galaxy S3 của bạn sẽ được cụ thế, sửa chữa màn hình, mặt kính một cách hối hả chính xác, đảm bảo mới như ban đầu.

Để nâng cấp chất lượng dịch vụ thay mặt đại diện kính, màn hình chạm màn hình cho dế yêu Samsung S3, duhocchaudaiduong.edu.vn vận dụng công nghệ bóc tách tách màn hình hiển thị cảm ứng, phương diện kính tiến bộ nhất hiện nay, được nhập khẩu nguyên chiếc từ những nước vạc triển.

Với technology mới này, loại Samsung của các bạn sẽ chỉ phải đại diện thay mặt kính Galaxy S3 bị hỏng không như trước đây các lần rơi vỡ sẽ bắt buộc thay màn hình hiển thị Samsung S3 full bộ gây tốn kém không hề ít chi phí.

*

Linh khiếu nại màn hình, khía cạnh kính Samsung Galaxy S3 chính hãng

Dấu hiệu dấn biết bao giờ cần thay màn hình hiển thị Samsung S3, khi nào cần thay mặt kính Galaxy S3

STTDấu hiệu thừa nhận biếtBiện phápBảo hànhThời gian tương khắc phục
 1Mặt kính S3 mờ đục bởi oxy hóaThay thế 3 Tháng 60 Phút
 2Màn hình nứt, vỡ vị va đậpThay thế 3 Tháng 60 Phút
 3Màn hình chết vì chưng thấm nướcThay thế 3 Tháng 60 Phút
 4Mặt Kính Galaxy S3 bị mờ, gồm vết mốc Vệ sinh KHÔNG 30 Phút

►►►Khi gặp những tín hiệu trên chúng ta nên mang điện thoại của mình đến trung trung ương duhocchaudaiduong.edu.vn của chúng tôi để được kiểm tra, tư vấn hoàn toàn miễn giá tiền và được thay screen hoặc thay mặt đại diện kính Galaxy S3 nhanh chóng.

*

Dịch vụ đại diện kính điện thoại thông minh Samsung S3

Ngoài ra bạn có thể xem qua dịch vụ thay màn hình Samsung S4 uy tín của bọn chúng tôi.

Quy trình thay screen cảm ứng, thay mặt đại diện kính Galaxy S3 tại Mobile
City

Bước 1: Nhân viên mừng đón máy cùng kiểm tra tổng thể và toàn diện lỗi của Samsung Galaxy S3

Bước 2: thông báo lỗi với khách và thống nhất phương pháp thay screen Samsung S3 hoặc thay mặt kính Galaxy với khách hàng hàng. (Xác nhận triệu chứng máy)

Bước 3: cho khách hàng chọn lựa và kiểm tra linh phụ kiện màn hình hoặc phương diện kính Samsung Galaxy S3 mới trước lúc thay thế.

Bước 4: Tiến hành bóc tách tách khía cạnh kính, màn hình, dọn dẹp vệ sinh lớp keo cũ và thay màn hình hoặc thay phương diện kính Galaxy S3 theo yêu ước của khách

Bước 5: lắp ráp lại và khám nghiệm toàn bộ máy trước khi chuyển nhượng bàn giao cho khách hàng

Bước 6: phía dẫn quý khách test đồ vật lần cuối. Viết phiếu bảo hành và thực hiện thanh toán dịch vụ đại diện kính cảm ứng, thay screen Samsung S3 tại trung tâm.

*

Cam kết khi đại diện thay mặt kính màn hình hiển thị S3

Chúng tôi gọi được rằng uy tín là sự việc sống còn của công ty. Vì vậy đội ngũ nhân viên cấp dưới của Mobile
City luôn nỗ lực và cố gắng nỗ lực hết mình để nâng cấp chất lượng giao hàng nhằm mang lại cho khách hàng hàng chất lượng dịch vụ thay mặt kính Galaxy S3 và screen Samsung chấp nhận nhất.

Hệ thống sửa chữa điện thoại thông minh di động Mobile
City Care

Tại Hà Nội

CN 1: 120 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội CN 2: 398 mong Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà NộiCN 3: 42 Phố Vọng, nhì Bà Trưng, Hà Nội

Tại TP hồ nước Chí Minh

CN 4: 123 nai lưng Quang Khải, Quận 1, TP HCMCN 5: 602 Lê Hồng Phong, Quận 10, TP HCM

Tại Đà Nẵng

CN 6: 97 Hàm Nghi, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng
 

Một số từ bỏ khóa liên quan:

giá nuốm cảm ứng samsung s3thay mặt kính galaxy s3 giá bao nhiêu tiềnép mặt kính samsung s3