CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc—————

Luật số: 19/2003/QH11

Hà Nội, ngày 26 mon 11 năm 2003

BỘ LUẬT

TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Căn cứ vào Hiến pháp nước cùng hòa làng hội nhà nghĩa vn năm 1992 đã làm được sửa đổi, bổ sung theo quyết nghị số 51/2001/QH10 ngày 25 mon 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp sản phẩm 10;

Bộ nguyên tắc này biện pháp trình tự, thủ tục tiến hành các vận động khởi tố, điều tra, tróc nã tố, xét xử với thi hành án hình sự.

Bạn đang xem: Luật tố tụng hình sự năm 2003

Phần thứ nhất

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I

NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Điều 1. Trọng trách của Bộ luật tố tụng hình sự

Bộ cơ chế tố tụng hình sự chế độ trình tự, giấy tờ thủ tục khởi tố, điều tra, truy tìm tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và mối quan hệ giữa những cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và trách nhiệm của các người triển khai tố tụng; quyền với nghĩa vụ của không ít người thâm nhập tố tụng, của các cơ quan, tổ chức triển khai và công dân; hợp tác thế giới trong tố tụng hình sự, nhằm mục đích chủ đụng phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vạc hiện chính xác, gấp rút và xử lý công minh, kịp thời đầy đủ hành vi phạm tội, không nhằm lọt tội phạm, không có tác dụng oan bạn vô tội.

Bộ luật tố tụng hình sự góp phần bảo đảm chế độ xóm hội nhà nghĩa, đảm bảo lợi ích trong phòng nước, quyền và tác dụng hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo đảm an toàn trật tự luật pháp xã hội công ty nghĩa, đồng thời giáo dục và đào tạo mọi fan ý thức tuân thủ theo đúng pháp luật, chiến đấu phòng dự phòng và kháng tội phạm.

Điều 2. Hiệu lực hiện hành của Bộ pháp luật tố tụng hình sự

Mọi vận động tố tụng hình sự trên lãnh thổ nước cộng hòa xã hội công ty nghĩa việt nam phải được thực hiện theo quy định của cục luật này.

Hoạt cồn tố tụng hình sự so với người quốc tế phạm tội trên bờ cõi nước cộng hòa làng hội công ty nghĩa nước ta là công dân nước member của điều ước nước ngoài mà nước cùng hòa làng hội công ty nghĩa việt nam đã cam kết kết hoặc tham gia thì được triển khai theo cơ chế của điều ước thế giới đó.

Đối với người nước ngoài phạm tội trên cương vực nước cùng hòa làng hội công ty nghĩa vn thuộc đối tượng người sử dụng được tận hưởng các độc quyền ngoại giao hoặc quyền ưu đãi, miễn trừ về lãnh sự theo điều khoản Việt Nam, theo những điều ước thế giới mà nước cùng hoà làng hội công ty nghĩa nước ta đã ký kết kết hoặc dấn mình vào hoặc theo tập tiệm quốc tế, thì vụ án được giải quyết và xử lý bằng tuyến phố ngoại giao.

Chương II

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Điều 3. Bảo vệ pháp chế xã hội nhà nghĩa vào tố tụng hình sự

Mọi chuyển động tố tụng hình sự của cơ quan tiến hành tố tụng, người triển khai tố tụng và bạn tham gia tố tụng buộc phải được tiến hành theo quy định của bộ luật này.

Điều 4. Kính trọng và đảm bảo an toàn các quyền cơ bạn dạng của công dân

Khi thực hiện tố tụng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng phòng ban điều tra, Điều tra viên, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm giáp viên, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm vào phạm vi trách nhiệm của bản thân phải kính trọng và bảo vệ các quyền và công dụng hợp pháp của công dân, thường xuyên kiểm tra tính thích hợp pháp với sự cần thiết của những phương án đã áp dụng, kịp lúc hủy vứt hoặc biến hóa những giải pháp đó, giả dụ xét thấy tất cả vi phạm pháp luật hoặc không còn quan trọng nữa.

Điều 5. đảm bảo quyền đồng đẳng của rất nhiều công dân trước pháp luật

Tố tụng hình sự triển khai theo chính sách mọi công dân đều đồng đẳng trước pháp luật, không sáng tỏ dân tộc, nam nữ, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xóm hội, địa vị xã hội. Bất cứ người nào phạm tội mọi bị cách xử trí theo pháp luật.

Điều 6. đảm bảo quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án, đưa ra quyết định hoặc phê chuẩn chỉnh của Viện kiểm sát, trừ trường phù hợp phạm tội quả tang.

Việc bắt và giam giữ người nên theo quy định của cục luật này.

Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình.

Điều 7. Bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của công dân

Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, mức độ khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản.

Mọi hành động xâm phạm tính mạng, mức độ khoẻ, danh dự, nhân phẩm, gia tài đều bị cách xử trí theo pháp luật.

Người bị hại, người làm bệnh và tín đồ tham gia tố tụng khác cũng như người thân thích của mình mà bị rình rập đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, tài sản thì cơ quan bao gồm thẩm quyền triển khai tố tụng phải áp dụng những biện pháp quan trọng để đảm bảo an toàn theo biện pháp của pháp luật.

Điều 8. Bảo đảm an toàn quyền bất khả xâm phạm về khu vực ở, an ninh và bí mật thư tín, năng lượng điện thoại, năng lượng điện tín của công dân

Không ai được xâm phạm vị trí ở, bình yên và bí mật thư tín, điện thoại, năng lượng điện tín của công dân.

Việc thăm khám xét nơi ở, xét nghiệm xét, tạm bợ giữ và thu giữ thư tín, năng lượng điện tín, khi thực hiện tố tụng phải theo đúng quy định của cục luật này.

Điều 9. Không có ai bị coi là có tội khi chưa có phiên bản án kết tội của Toà án đang có hiệu lực hiện hành pháp luật

Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phân phát khi không có bản án kết tội của Toà án đang có hiệu lực hiện hành pháp luật.

Điều 10. Khẳng định sự thật của vụ án

Cơ quan tiền điều tra, Viện kiểm sát và Toà án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thiệt của vụ án một biện pháp khách quan, toàn vẹn và đầy đủ, nắm rõ những bệnh cứ xác định có tội và hội chứng cứ khẳng định vô tội, hầu hết tình máu tăng nặng nề và số đông tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

Trách nhiệm minh chứng tội phạm ở trong về các cơ quan triển khai tố tụng. Bị can, bị cáo bao gồm quyền mà lại không buộc phải minh chứng là bản thân vô tội.

Điều 11. Bảo đảm quyền biện hộ của fan bị nhất thời giữ, bị can, bị cáo

Người bị tạm thời giữ, bị can, bị cáo có quyền tự bao biện hoặc nhờ người khác bào chữa.

Cơ quan tiền điều tra, Viện kiểm sát, Toà án có nhiệm vụ bảo vệ cho bạn bị trợ thời giữ, bị can, bị cáo triển khai quyền bào chữa của mình theo quy định của bộ luật này.

Điều 12. Trọng trách của cơ quan triển khai tố tụng, người tiến hành tố tụng

Trong quy trình tiến hành tố tụng, cơ quan triển khai tố tụng, người thực hiện tố tụng cần nghiêm chỉnh thực hiện những điều khoản của luật pháp và phải chịu trách nhiệm về đều hành vi, quyết định của mình.

Người làm trái luật pháp trong câu hỏi bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tìm tố, xét xử, thực hành án thì tuỳ theo tính chất, mức độ phạm luật mà bị xử trí kỷ luật hoặc bị truy cứu nhiệm vụ hình sự.

Điều 13. Trọng trách khởi tố và xử lý vụ án hình sự

Khi phát hiện tại có tín hiệu tội phạm thì cơ sở điều tra, Viện kiểm sát, Toà án vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân có trách nhiệm khởi tố vụ án cùng áp dụng những biện pháp vày Bộ luật pháp này hình thức để xác định tội phạm với xử lý tín đồ phạm tội.

Không được khởi tố vụ án ngoài các căn cứ và trình tự do Bộ điều khoản này quy định.

Điều 14. đảm bảo an toàn sự vô tư của những người triển khai hoặc bạn tham gia tố tụng

Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng ban ngành điều tra, Điều tra viên, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm gần cạnh viên, Chánh án, Phó Chánh án Toà án, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký tòa án nhân dân không được thực hiện tố tụng hoặc người phiên dịch, tín đồ giám định không được thâm nhập tố tụng, nếu có vì sao xác đáng làm cho rằng họ có thể không vô bốn trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 15. Thực hiện cơ chế xét xử tất cả Hội thẩm tham gia

Việc xét xử của Toà án nhân dân bao gồm Hội thẩm nhân dân, của Toà án quân sự có Hội thẩm quân nhân gia nhập theo quy định của bộ luật này. Lúc xét xử, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán.

Điều 16. Thẩm phán và Hội thẩm xét xử tự do và chỉ theo đúng pháp luật

Khi xét xử, Thẩm phán với Hội thẩm tự do và chỉ theo đúng pháp luật.

Điều 17. Toà án xét xử tập thể

Toà án xét xử đồng minh và quyết định theo nhiều số.

Điều 18. Xét xử công khai

Việc xét xử của Toà án được triển khai công khai, các người đều có quyền tham dự, trừ ngôi trường hợp bởi Bộ phép tắc này quy định.

Trong ngôi trường hợp đặc biệt cần giữ kín đáo nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa hoặc nhằm giữ kín của đương sự theo yêu cầu quang minh chính đại của họ thì Toà án xét xử kín, nhưng cần tuyên án công khai.

Điều 19. đảm bảo an toàn quyền đồng đẳng trước Toà án

Kiểm ngay cạnh viên, bị cáo, người bào chữa, bạn bị hại, nguyên đối chọi dân sự, bị đối chọi dân sự, người dân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mang lại vụ án, người đại diện thay mặt hợp pháp của họ, người bảo đảm an toàn quyền lợi của đương sự đều sở hữu quyền bình đẳng trong việc đưa ra bệnh cứ, tài liệu, đồ vật vật, giới thiệu yêu cầu và tranh cãi dân nhà trước Toà án. Toàn án nhân dân tối cao có nhiệm vụ tạo đk cho họ thực hiện các quyền kia nhằm làm rõ sự thật một cách khách quan của vụ án.

Điều 20. Thực hiện cơ chế hai cấp cho xét xử

1.Toà án thực hiện cơ chế hai cấp cho xét xử.

Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án rất có thể bị kháng cáo, phòng nghị theo quy định của bộ luật này.

Bản án, đưa ra quyết định sơ thẩm không trở nên kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn vị Bộ giải pháp này nguyên tắc thì có hiệu lực thực thi pháp luật. Đối với phiên bản án, đưa ra quyết định sơ thẩm bị chống cáo, chống nghị thì vụ án nên được xét xử phúc thẩm. Bản án, đưa ra quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật.

2. Đối với bạn dạng án, đưa ra quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà phạt hiện có vi phạm pháp luật hoặc gồm tình tiết mới thì được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được nằm trong tính của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được nằm trong tính
của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực hiện hành Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="So
Sanh
VBThay
The()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay nỗ lực Văn bản song ngữ
*

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Luật số: 19/2003/QH11

Hà Nội, ngày 26 mon 11 năm 2003

BỘ LUẬT

TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Căn cứ vào Hiến pháp nước cộng hòaxã hội nhà nghĩa nước ta năm 1992 đã có được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thiết bị 10;

Bộ dụng cụ này phương pháp trình tự,thủ tục triển khai các vận động khởi tố, điều tra, truy vấn tố, xét xử với thi hànhán hình sự.

Phần sản phẩm nhất

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Chương I

NHIỆM VỤ VÀ HIỆULỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ biện pháp tố tụnghình sự

Bộ hình thức tố tụng hình sự luật trình tự, thủ tụckhởi tố, điều tra, truy vấn tố, xét xử với thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và quan hệ giữa các cơ quan triển khai tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạnvà trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nhiệm vụ của nhữngngười thâm nhập tố tụng, của các cơ quan, tổ chức triển khai và công dân; hợp tác quốc tếtrong tố tụng hình sự, nhằm mục tiêu chủ động phòng ngừa, ngăn ngừa tội phạm, phạt hiệnchính xác, mau lẹ và xử trí công minh, kịp thời rất nhiều hành vi phạm luật tội, khôngđể lọt tội phạm, không có tác dụng oan tín đồ vô tội.

Bộ qui định tố tụng hình sự góp phần đảm bảo an toàn chế độxã hội nhà nghĩa, bảo vệ lợi ích trong phòng nước, quyền và công dụng hợp pháp củacông dân, tổ chức, đảm bảo an toàn trật tự quy định xã hội công ty nghĩa, bên cạnh đó giáo dụcmọi bạn ý thức theo đúng pháp luật, đấu tranh phòng phòng ngừa và chống tội phạm.

Điều 2. Hiệu lực của Bộ quy định tố tụnghình sự

Mọi hoạt động tố tụng hình sự trên lãnh thổ nước
Cộng hòa làng hội nhà nghĩa việt nam phải được thực hiện theo quy định của cục luậtnày.

Hoạt đụng tố tụng hình sự so với người nướcngoài lỗi lầm trên lãnh thổ nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa vn là côngdân nước thành viên của điều ước nước ngoài mà nước cộng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt
Nam đã ký kết hoặc bắt đầu làm thì được tiến hành theo cách thức của điều cầu quốctế đó.

Đối với người quốc tế phạm tội bên trên lãnh thổnước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa việt nam thuộc đối tượng người dùng được hưởng những đặc quyềnngoại giao hoặc quyền ưu đãi, miễn trừ về lãnh sự theo luật pháp Việt Nam, theocác điều ước quốc tế mà nước cùng hoà làng mạc hội công ty nghĩa vn đã ký kết kết hoặcgia nhập hoặc theo tập quán quốc tế, thì vụ án được giải quyết bằng nhỏ đườngngoại giao.

Chương II

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Điều 3. Bảo đảm pháp chế xóm hội chủnghĩa vào tố tụng hình sự

Mọi hoạt động tố tụng hình sự của cơ sở tiếnhành tố tụng, người triển khai tố tụng và fan tham gia tố tụng cần được tiếnhành theo quy định của cục luật này.

Điều 4. Tôn trọng và bảo đảm cácquyền cơ bản của công dân

Khi triển khai tố tụng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng
Cơ quan tiền điều tra, Điều tra viên, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểmsát viên, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm vào phạm vitrách nhiệm của bản thân phải tôn kính và đảm bảo các quyền và tác dụng hợp pháp củacông dân, tiếp tục kiểm tra tính hòa hợp pháp và sự cần thiết của gần như biệnpháp đã áp dụng, kịp lúc hủy bỏ hoặc biến hóa những phương án đó, ví như xét thấycó vi phạm pháp luật hoặc không còn quan trọng nữa.

Điều 5. đảm bảo quyền bình đẳng củamọi công dân trước pháp luật

Tố tụng hình sự tiến hành theo phương pháp mọicông dân đều đồng đẳng trước pháp luật, không sáng tỏ dân tộc, phái nam nữ, tínngưỡng, tôn giáo, thành phần xóm hội, vị thế xã hội. Bất cứ người nào tội ác đềubị cách xử trí theo pháp luật.

Điều 6. đảm bảo an toàn quyền bất khả xâmphạm về thân thể của công dân

Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toàán, ra quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường thích hợp phạm tội quảtang.

Việc bắt và nhốt người đề xuất theo nguyên lý của
Bộ điều khoản này.

Nghiêm cấm mọi vẻ ngoài truy bức, nhục hình.

Điều 7. Bảo hộ tính mạng, mức độ khoẻ,danh dự, nhân phẩm, tài sản của công dân

Công dân bao gồm quyền được pháp luật bảo hộ về tínhmạng, mức độ khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản.

Mọi hành động xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự,nhân phẩm, gia sản đều bị xử lý theo pháp luật.

Người bị hại, fan làm bệnh và fan tham giatố tụng khác cũng giống như người thân thích của mình mà bị rình rập đe dọa đến tính mạng, sứckhỏe, bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, gia sản thì cơ quan bao gồm thẩm quyền tiếnhành tố tụng phải vận dụng những biện pháp cần thiết để đảm bảo theo giải pháp củapháp luật.

Điều 8. Bảo vệ quyền bất khả xâmphạm về khu vực ở, an ninh và kín thư tín, điện thoại, điện tín của công dân

Không ai được xâm phạm vị trí ở, bình yên và bí mậtthư tín, điện thoại, năng lượng điện tín của công dân.

Việc thăm khám xét vị trí ở, đi khám xét, trợ thời giữ và thu giữthư tín, điện tín, khi thực hiện tố tụng phải theo như đúng quy định của bộ luậtnày.

Điều 9. Không có bất kì ai bị coi là có tộikhi không có phiên bản án kết tội của Toà án đang có hiệu lực pháp luật

Không ai bị xem là có tội và phải chịu hình phạtkhi chưa có bản án kết tội của Toà án sẽ có hiệu lực hiện hành pháp luật.

Điều 10. Xác định sự thật của vụán

Cơ quan điều tra, Viện kiểm giáp và Toà án phảiáp dụng mọi phương án hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một phương pháp kháchquan, toàn vẹn và đầy đủ, nắm rõ những triệu chứng cứ khẳng định có tội và hội chứng cứxác định vô tội, phần đa tình tiết tăng nặng và đông đảo tình tiết sút nhẹ tráchnhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

Trách nhiệm minh chứng tội phạm thuộc về những cơquan triển khai tố tụng. Bị can, bị cáo gồm quyền dẫu vậy không bắt buộc chứngminh là mình vô tội.

Điều 11. Bảo vệ quyền biện hộ củangười bị tạm bợ giữ, bị can, bị cáo

Người bị lâm thời giữ, bị can, bị cáo có quyền tự bàochữa hoặc nhờ bạn khác bào chữa.

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án gồm nhiệmvụ bảo đảm cho bạn bị lâm thời giữ, bị can, bị cáo triển khai quyền ôm đồm của họtheo quy định của cục luật này.

Điều 12. Nhiệm vụ của cơ quantiến hành tố tụng, người triển khai tố tụng

Trong quá trình tiến hành tố tụng, cơ quan tiếnhành tố tụng, người thực hiện tố tụng yêu cầu nghiêm chỉnh triển khai những quy địnhcủa lao lý và phải chịu trách nhiệm về hầu như hành vi, đưa ra quyết định của mình.

Người làm trái lao lý trong việc bắt, giam,giữ, khởi tố, điều tra, tầm nã tố, xét xử, thi hành án thì tuỳ theo tính chất, mứcđộ vi phạm luật mà bị xử trí kỷ chế độ hoặc bị truy tìm cứu trọng trách hình sự.

Điều 13. Trọng trách khởi tố và xửlý vụ án hình sự

Khi phát hiện nay có tín hiệu tội phạm thì Cơ quanđiều tra, Viện kiểm sát, Toà án trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân cótrách nhiệm khởi tố vụ án cùng áp dụng những biện pháp bởi vì Bộ pháp luật này mức sử dụng đểxác định tội phạm và xử lý bạn phạm tội.

Không được khởi tố vụ án ngoài các căn cứ vàtrình tự do Bộ chính sách này quy định.

Điều 14. Bảo đảm sự vô tư của nhữngngười triển khai hoặc fan tham gia tố tụng

Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ sở điều tra, Điềutra viên, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Chánh án,Phó Chánh án Toà án, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký tand không được thực hiện tốtụng hoặc tín đồ phiên dịch, fan giám định ko được gia nhập tố tụng, trường hợp cólý vì chưng xác đáng khiến cho rằng họ có thể không vô tứ trong khi thực hiện nhiệm vụ củamình.

Điều 15. Thực hiện chế độ xét xửcó Hội thẩm tham gia

Việc xét xử của Toà án nhân dân tất cả Hội thẩm nhândân, của Toà án quân sự chiến lược có Hội thẩm quân nhân thâm nhập theo quy định của cục luậtnày. Khi xét xử, Hội thẩm ngang quyền cùng với Thẩm phán.

Điều 16. Thẩm phán cùng Hội thẩmxét xử tự do và chỉ theo đúng pháp luật

Khi xét xử, Thẩm phán cùng Hội thẩm độc lập và chỉtuân theo pháp luật.

Điều 17. Toà án xét xử tập thể

Toà án xét xử bè phái và quyết định theo đa số.

Điều 18. Xét xử công khai

Việc xét xử của Toà án được thực hiện công khai,mọi người đều phải sở hữu quyền tham dự, trừ ngôi trường hợp bởi Bộ phương pháp này quy định.

Trong ngôi trường hợp đặc biệt quan trọng cần giữ kín nhà nước,thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc để giữ kín đáo của đương sự theo yêu thương cầuchính đáng của mình thì Toà án xét xử kín, nhưng đề xuất tuyên án công khai.

Điều 19. Bảo đảm quyền bình đẳngtrước Toà án

Kiểm liền kề viên, bị cáo, fan bào chữa, tín đồ bịhại, nguyên solo dân sự, bị đơn dân sự, người dân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan lại đếnvụ án, người đại diện hợp pháp của họ, người bảo vệ quyền lợi của đương sự đềucó quyền bình đẳng trong việc đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ gia dụng vật, đưa ra yêu cầuvà tranh luận dân chủ trước Toà án. Tand có nhiệm vụ tạo điều kiện cho họthực hiện những quyền kia nhằm nắm rõ sự thật khả quan của vụ án.

Điều 20. Thực hiện chính sách hai cấpxét xử

1. Toà án thực hiện chế độ hai cung cấp xét xử.

Bản án, ra quyết định sơ thẩm của Toà án rất có thể bịkháng cáo, phòng nghị theo quy định của cục luật này.

Bản án, đưa ra quyết định sơ thẩm không xẩy ra kháng cáo,kháng nghị vào thời hạn vì chưng Bộ luật pháp này lý lẽ thì có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật. Đốivới bản án, đưa ra quyết định sơ thẩm bị phòng cáo, kháng nghị thì vụ án buộc phải được xétxử phúc thẩm. Phiên bản án, đưa ra quyết định phúc thẩm có hiệu lực thực thi pháp luật.

2. Đối với phiên bản án, quyết định của tandtc đã cóhiệu lực luật pháp mà phân phát hiện gồm vi phi pháp luật hoặc tất cả tình tiết new thìđược chăm chú lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

Điều 21. Giám đốc bài toán xét xử

Toà án cung cấp trên giám đốc việc xét xử của Toà áncấp dưới, Toà án nhân dân về tối cao giám đốc vấn đề xét xử của Toà án nhân dân và
Toà án quân sự những cấp để đảm bảo an toàn việc áp dụng lao lý được trang nghiêm vàthống nhất.

Điều 22. Bảo đảm hiệu lực của bảnán và quyết định của Toà án

1. Bản án và đưa ra quyết định của Toà án đã tất cả hiệu lựcpháp luật đề nghị được thực hiện và bắt buộc được các cơ quan, tổ chức và phần đa công dântôn trọng. Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan liêu trong phạm vi nhiệm vụ củamình yêu cầu chấp hành nghiêm chỉnh bạn dạng án, đưa ra quyết định của Toà án và yêu cầu chịutrách nhiệm trước luật pháp về việc chấp hành đó.

2. Vào phạm vi nhiệm vụ của mình, những cơquan đơn vị nước, tổ chức chính quyền xã, phường, thị trấn, tổ chức và công dân nên phốihợp cùng với cơ quan, tổ chức có trọng trách thi hành bạn dạng án, quyết định của Tòa ántrong việc thi hành án.

Các cơ sở nhà nước, chính quyền xã, phường, thịtrấn có trách nhiệm tạo điều kiện và tiến hành yêu cầu của cơ quan, tổ chức cónhiệm vụ thi hành bạn dạng án, ra quyết định của tand trong bài toán thi hành án.

Điều 23. Thực hành quyền công tốvà kiểm sát việc tuân theo điều khoản trong tố tụng hình sự

1. Viện kiểm sát thực hành thực tế quyền công tố trong tốtụng hình sự, ra quyết định việc truy nã tố người phạm tội ra trước Toà án.

Xem thêm: Mái che bạt căng sảnh thông tầng trường học, mái che bạt căng

2. Viện kiểm ngay cạnh kiểm sát câu hỏi tuân theo pháp luậttrong tố tụng hình sự có nhiệm vụ phát hiện tại kịp thời vi phạm pháp luật củacác cơ quan triển khai tố tụng, người thực hiện tố tụng và người tham gia tố tụng,áp dụng những giải pháp do Bộ luật pháp này cơ chế để vứt bỏ việc vi phạm phápluật của không ít cơ quan tiền hoặc cá thể này.

3. Viện kiểm sát thực hành thực tế quyền công tố cùng kiểmsát vấn đề tuân theo điều khoản trong tố tụng hình sự nhằm bảo vệ mọi hành vi phạmtội đều đề nghị được cách xử lý kịp thời; việc khởi tố, điều tra, tróc nã tố, xét xử, thihành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không nhằm lọt tù đọng và bạn phạmtội, không làm oan người vô tội.

Điều 24. Giờ nói với chữ viếtdùng vào tố tụng hình sự

Tiếng nói cùng chữ viết dùng trong tố tụng hình sựlà tiếng Việt. Fan tham gia tố tụng bao gồm quyền dùng tiếng nói và chữ viết củadân tộc mình, vào trường vừa lòng này rất cần được có phiên dịch.

Điều 25. Trách nhiệm của những tổchức với công dân trong chống chọi phòng phòng ngừa và chống tội phạm

1. Những tổ chức, công dân có quyền và nghĩa vụphát hiện, tố giác hành vi phạm tội; tham gia tranh đấu phòng đề phòng và kháng tộiphạm, góp phần đảm bảo an toàn lợi ích ở trong phòng nước, quyền, tác dụng hợp pháp của côngdân, tổ chức.

2. Cơ quan triển khai tố tụng có trách nhiệm tạođiều kiện để các tổ chức và công dân tham gia tố tụng hình sự; phải vấn đáp kếtquả giải quyết tin báo, cáo giác về tù nhân cho tổ chức triển khai đã báo tin, tín đồ đã tốgiác tù nhân biết.

3. Các tổ chức, công dân có trọng trách thực hiệnyêu cầu và tạo đk để cơ quan triển khai tố tụng, người tiến hành tố tụngthực hiện nhiệm vụ.

Điều 26. Sự phối hợp giữa các cơquan bên nước với các cơ quan thực hiện tố tụng

1. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, những cơquan công ty nước phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm; phối hợp với Cơquan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án trong vấn đề đấu tranh phòng ngừa và kháng tộiphạm.

Các cơ quan nhà nước phải liên tục kiểm tra,thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; phát hiện nay kịp thời cáchành vi vi bất hợp pháp luật để cách xử lý và phải thông báo ngay đến Cơ quan điều tra,Viện Kiểm sát phần lớn hành phạm luật tội xảy ra trong phòng ban và trong nghành nghề dịch vụ quảnlý của mình; có quyền đề xuất và gửi các tài liệu có tương quan cho ban ngành điềutra, Viện kiểm giáp xem xét, khởi tố đối với người bao gồm hành vi phạm luật tội.

Thủ trưởng các cơ quan bên nước bắt buộc chịu tráchnhiệm về câu hỏi không thông tin hành vi phạm luật tội xẩy ra trong phòng ban và tronglĩnh vực thống trị của mình mang lại Cơ quan lại điều tra, Viện kiểm sát.

Các cơ quan nhà nước có nhiệm vụ thực hiệnyêu ước và tạo điều kiện để những cơ quan thực hiện tố tụng, người tiến hành tố tụngthực hiện nhiệm vụ.

Nghiêm cấm những hành vi cản trở buổi giao lưu của cáccơ quan triển khai tố tụng, người triển khai tố tụng thực hiện nhiệm vụ.

2. Cơ quan thanh tra bao gồm trách nhiệm phối kết hợp với
Cơ quan lại điều tra, Viện kiểm sát, tòa án trong việc phát hiện và xử trí tội phạm.Khi phát hiện tại vụ câu hỏi có tín hiệu tội phạm thì buộc phải chuyển ngay các tài liệu cóliên quan lại và đề nghị Cơ quan lại điều tra, Viện kiểm liền kề xem xét, khởi tố vụ ánhình sự.

3. Trong phạm vi trọng trách của mình, Cơ quanđiều tra, Viện kiểm sát phải xem xét, giải quyết tin báo về tội phạm, con kiến nghịkhởi tố và buộc phải trả lời công dụng giải quyết đến cơ quan bên nước đã cung cấp thông tin hoặckiến nghị biết.

Điều 27. Phân phát hiện và khắc phụcnguyên nhân và đk phạm tội

Trong quy trình tiến hành tố tụng hình sự, Cơquan điều tra, Viện kiểm liền kề và Toà án có trách nhiệm tìm ra những vì sao vàđiều khiếu nại phạm tội, yêu thương cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan liêu áp dụng những biện phápkhắc phục và phòng ngừa.

Các cơ quan, tổ chức hữu quan phải trả lời về việcthực hiện tại yêu mong của phòng ban điều tra, Viện kiểm gần cạnh và Toà án.

Điều 28. Giải quyết và xử lý vấn đề dân sựtrong vụ án hình sự

Việc xử lý vấn đề dân sự vào vụ án hình sựđược triển khai cùng với việc giải quyết và xử lý vụ án hình sự. Vào trường thích hợp vụ ánhình sự phải giải quyết và xử lý vấn đề bồi thường, đền bù mà chưa có điều kiện chứngminh và không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án hình sự thì gồm thể bóc ra đểgiải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Điều 29. đảm bảo quyền được bồithường thiệt sợ hãi và hồi phục danh dự, quyền lợi của tín đồ bị oan

Người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt độngtố tụng hình sự gây nên có quyền được đền bù thiệt hại và phục hồi danh dự,quyền lợi.

Cơ quan tất cả thẩm quyền trong vận động tố tụnghình sự đã có tác dụng oan bắt buộc bồi thường thiệt sợ hãi và phục hồi danh dự, nghĩa vụ và quyền lợi chongười bị oan; người đã khiến thiệt sợ hãi có nhiệm vụ bồi hoàn mang đến cơ quan tất cả thẩmquyền theo giải pháp của pháp luật.

Điều 30. Bảo đảm quyền được bồithường của người bị thiệt hại bởi vì cơ quan hoặc người có thẩm quyền triển khai tốtụng hình sự tạo ra

Người bị thiệt hại vì cơ quan lại hoặc người có thẩmquyền trong chuyển động tố tụng hình sự tạo ra có quyền được đền bù thiệt hại.

Cơ quan gồm thẩm quyền trong vận động tố tụnghình sự yêu cầu bồi thường cho những người bị thiệt hại; fan đã khiến thiệt hại có tráchnhiệm bồi thường cho cơ quan có thẩm quyền theo giải pháp của pháp luật.

Điều 31. đảm bảo an toàn quyền khiếu nại,tố cáo vào tố tụng hình sự

Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại,công dân có quyền tố giác những bài toán làm trái điều khoản trong hoạt động tố tụnghình sự của những cơ quan tiền và người dân có thẩm quyền thực hiện tố tụng hình sự hoặc củabất cứ cá thể nào thuộc những cơ quan lại đó.

Cơ quan tất cả thẩm quyền đề nghị tiếp nhận, lưu ý vàgiải quyết kịp thời, đúng quy định các khiếu nại, tố cáo; thông báo bằng văn bảnkết quả giải quyết cho người khiếu nại, cáo giác biết với có giải pháp khắc phục.

Trình tự, giấy tờ thủ tục và thẩm quyền giải quyết và xử lý khiếunại, tố cáo bởi vì Bộ vẻ ngoài này quy định.

Điều 32. Thống kê giám sát của cơ quan, tổchức, đại biểu dân cử đối với buổi giao lưu của cơ quan thực hiện tố tụng, fan tiếnhành tố tụng

Cơ quan đơn vị nước, Uỷ ban chiến trường Tổ quốc Việt
Nam, những tổ chức member của mặt trận, đại biểu dân cử bao gồm quyền đo lường và tính toán hoạtđộng của những cơ quan triển khai tố tụng, người tiến hành tố tụng; giám sát và đo lường việcgiải quyết năng khiếu nại, tố cáo của những cơ quan tiến hành tố tụng, bạn tiến hànhtố tụng.

Nếu phân phát hiện các hành vi trái lao lý củacơ quan thực hiện tố tụng, người thực hiện tố tụng thì phòng ban nhà nước, đại biểudân cử bao gồm quyền yêu cầu, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức thànhviên của khía cạnh trận tất cả quyền đề xuất với cơ quan tiến hành tố tụng tất cả thẩm quyềnxem xét, giải quyết và xử lý theo quy định của cục luật này. Cơ quan triển khai tố tụng cóthẩm quyền buộc phải xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị, yêu cầu đó theo quy địnhcủa pháp luật.

Chương III

CƠ quan TIẾN HÀNH TỐ TỤNG,NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆC nỗ lực ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

Điều 33. Cơ quan thực hiện tố tụngvà người thực hiện tố tụng

1. Những cơ quan thực hiện tố tụng bao gồm có:

a) cơ sở điều tra;

b) Viện kiểm sát;

c) Toà án.

2. Hầu như người thực hiện tố tụng gồmcó:

a) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơquan điều tra, Điều tra viên;

b) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Việnkiểm sát, Kiểm gần kề viên;

c) Chánh án, Phó Chánh án Toà án,Thẩm phán, Hội thẩm, Thư cam kết Tòa án.

Điều 34. Nhiệm vụ,quyền hạn và trọng trách của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra

1. Thủ trưởng Cơ quan điều tra cónhững trọng trách và quyền lợi sau đây:

a) Trực tiếp tổ chức và chỉ đạocác vận động điều tra của cơ quan điều tra;

b) đưa ra quyết định phân công Phó Thủtrưởng cơ sở điều tra, Điều tra viên trong việc điều tra vụ án hình sự;

c) kiểm tra các vận động điều tracủa Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên;

d) Quyết địnhthay thay đổi hoặc huỷ bỏ những quyết định không tồn tại căn cứ với trái điều khoản của Phó
Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên;

đ) Quyết định biến hóa Điều traviên;

e) giải quyết khiếu nại, tố cáothuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Khi Thủ trưởng Cơ quan điều tra vắngmặt, một Phó Thủ trưởng được Thủ trưởng uỷ nhiệm triển khai nhiệm vụ, quyền hạncủa Thủ trưởng. Phó Thủ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng về nhiệm vụ đượcgiao.

2. Khi thực hiện việc điều tra vụán hình sự, Thủ trưởng Cơ quan điều tra có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) đưa ra quyết định khởi tố vụ án, khởitố bị can; ra quyết định không khởi tố vụ án; quyết định nhập hoặc tách bóc vụán;

b) đưa ra quyết định áp dụng, đổi khác hoặchủy bỏ các biện pháp phòng chặn;

c) quyết định truy nã bị can, khámxét, thu giữ, lâm thời giữ, kê biên tài sản, cách xử trí vật chứng;

d) quyết định trưng cầu giám định,quyết định khai thác tử thi;

đ) Kết luận khảo sát vụ án;

e) đưa ra quyết định tạm đình chỉ điềutra, quyết định đình chỉ điều tra, đưa ra quyết định phục hồi điều tra;

g) Trực tiếp thực hiện các biệnpháp điều tra; cấp, tịch thu giấy ghi nhận người bào chữa; ra những quyết địnhvà tiến hành các hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của ban ngành điều tra.

3. Khi được phân công khảo sát vụán hình sự, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra có những trọng trách và quyền hạn đượcquy định tại khoản 2 Điều này.

4. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơquan điều tra phải chịu trách nhiệm trước luật pháp về rất nhiều hành vi và quyết địnhcủa mình.

Điều 35. Nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên

1. Điều tra viên được cắt cử điềutra vụ án hình sự bao gồm những nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

a) Lập làm hồ sơ vụ án hình sự;

b) triệu tập và hỏi cung bị can;triệu tập với lấy lời khai của bạn làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự,bị đối kháng dân sự, người dân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cho vụ án;

c) quyết định áp giải bị can, quyếtđịnh dẫn giải người làm chứng;

d) thực hiện lệnh bắt, trợ thời giữ, tạmgiam, thăm khám xét, thu giữ, trợ thì giữ, kê biên tài sản;

đ) thực hiện khám nghiệm hiện nay trường,khám nghiệm tử thi, đối chất, dấn dạng, thực nghiệm điều tra;

e) triển khai các vận động điềutra không giống thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra theo sự phân công của Thủ trưởng
Cơ quan điều tra.

2. Điều tra viên đề nghị chịu tráchnhiệm trước quy định và trước Thủ trưởng Cơ quan điều tra về phần đa hành vi vàquyết định của mình.

Điều 36. Nhiệm vụ,quyền hạn và trọng trách của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát

1. Viện trưởng Viện kiểm sát bao gồm nhữngnhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

a) tổ chức và chỉ đạo các hoạt độngthực hành quyền công tố cùng kiểm sát vấn đề tuân theo pháp luật trong hoạt động tốtụng hình sự;

b) ra quyết định phân công Phó Việntrưởng Viện kiểm sát, Kiểm ngay cạnh viên thực hành thực tế quyền công tố và kiểm sát việctuân theo quy định trong chuyển động tố tụng so với vụ án hình sự;

c) khám nghiệm các hoạt động thựchành quyền công tố và kiểm sát vấn đề tuân theo pháp luật trong vận động tố tụnghình sự của Phó Viện trưởng Viện kiểm gần kề và Kiểm gần kề viên;

d) phòng nghị theo giấy tờ thủ tục giám đốcthẩm, tái thẩm các bản án, đưa ra quyết định đã tất cả hiệu lực điều khoản của Toà án theoquy định của pháp luật;

đ) Quyết định biến hóa hoặc huỷ bỏcác quyết định không tồn tại căn cứ với trái điều khoản của Phó Viện trưởng Viện kiểmsát cùng Kiểm gần kề viên;

e) đưa ra quyết định rút, đình chỉ hoặchuỷ bỏ các quyết định không tồn tại căn cứ và trái luật pháp của Viện kiểm cạnh bên cấpdưới;

g) Quyết định đổi khác Kiểm sátviên;

h) xử lý khiếu nại, tố cáothuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát.

Khi Viện trưởng Viện kiểm liền kề vắngmặt, một Phó Viện trưởng được Viện trưởng uỷ nhiệm triển khai nhiệm vụ, quyền hạncủa Viện trưởng. Phó Viện trưởng phụ trách trước Viện trưởng về nhiệm vụđược giao.

2. Khi thực hành quyền công tố vàkiểm sát việc tuân theo luật pháp trong chuyển động tố tụng đối với vụ án hình sự,Viện trưởng Viện kiểm sát gồm những nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

a) quyết định khởi tố vụ án, quyếtđịnh không khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can; yêu cầu Cơ quan liêu điều trakhởi tố hoặc chuyển đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can theo quyđịnh của cục luật này;

b) Yêu ước Thủ trưởng cơ quan điềutra biến hóa Điều tra viên;

c) ra quyết định áp dụng, thay đổi, hủybỏ những biện pháp chống chặn; đưa ra quyết định gia hạn điều tra, quyết định gia hạn tạmgiam; yêu ước Cơ quan khảo sát truy nã bị can;

d) ra quyết định phê chuẩn, quyết địnhkhông phê chuẩn các đưa ra quyết định của cơ quan điều tra;

đ) đưa ra quyết định hủy bỏ các quyết địnhkhông có địa thế căn cứ và trái điều khoản của ban ngành điều tra;

e) ra quyết định chuyển vụ án;

g) đưa ra quyết định việc truy tìm tố, quyếtđịnh trả làm hồ sơ để khảo sát bổ sung, ra quyết định trưng ước giám định;

h) ra quyết định tạm đình chỉ hoặcđình chỉ vụ án, quyết định phục hồi điều tra, ra quyết định xử lý vật chứng;

i) chống nghị theo giấy tờ thủ tục phúc thẩmcác phiên bản án, ra quyết định của Toà án;

k) Cấp, thu hồi giấy hội chứng nhậnngười bào chữa; ra các quyết định và thực hiện các chuyển động tố tụng khác thuộcthẩm quyền của Viện kiểm sát.

3. Lúc được phân công thực hànhquyền công tố và kiểm sát bài toán tuân theo lao lý trong hoạt động tố tụng đốivới vụ án hình sự, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát gồm những trọng trách và quyền hạnđược cách thức tại khoản 2 Điều này.

4. Viện trưởng, Phó Viện trưởng Việnkiểm gần cạnh phải chịu trách nhiệm trước quy định về đều hành vi và quyết định củamình.

Điều 37. Nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm ngay cạnh viên

1. Kiểm gần kề viên được cắt cử thựchành quyền công tố cùng kiểm sát câu hỏi tuân theo lao lý trong vận động tố tụngđối với vụ án hình sự gồm những trọng trách và quyền lợi sau đây:

a) Kiểm sát bài toán khởi tố, kiểm sátcác chuyển động điều tra và việc lập làm hồ sơ vụ án của ban ngành điều tra;

b) Đề ra yêucầu điều tra;

c) tập trung và hỏi cung bị can;triệu tập và lấy lời khai của bạn làm chứng, người bị hại, nguyên solo dân sự,bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nhiệm vụ liên quan mang đến vụ án;

d) Kiểm sátviệc bắt, tạm thời giữ, tạm thời giam;

đ) gia nhập phiên toà; hiểu cáo trạng,quyết định của Viện kiểm sát tương quan đến việc giải quyết vụ án; hỏi, gửi rachứng cứ và triển khai việc luận tội; vạc biểu quan điểm về việc xử lý vụán, tranh biện với những người tham gia tố tụng tại phiên toà;

e) Kiểm sát việc tuân theo pháp luậttrong vận động xét xử của tòa án, của các người gia nhập tố tụng cùng kiểm sátcác bản án, quyết định của Toà án;

g) Kiểm sát việc thi hành phiên bản án,quyết định của Toà án;

h) triển khai các nhiệm vụ, quyền hạnkhác thuộc thẩm quyền của Viện kiểm giáp theo sự cắt cử của Viện trưởng Việnkiểm sát.

2. Kiểm ngay cạnh viên bắt buộc chịu tráchnhiệm trước lao lý và trước Viện trưởng Viện kiểm tiếp giáp về số đông hành vi vàquyết định của mình.

Điều 38. Nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án

1. Chánh án Toà án gồm có nhiệmvụ và quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

a) tổ chức công tác xét xử của Toàán;

b) đưa ra quyết định phân công Phó Chánhán Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm giải quyết, xét xử vụ án hình sự; quyết địnhphân công Thư cam kết Tòa án thực hiện tố tụng đối với vụ án hình sự;

c) Quyết định đổi khác Thẩm phán,Hội thẩm, Thư ký Tòa án trước lúc mở phiên tòa;

d) phòng nghị theo thủ tục giám đốcthẩm các bản án, đưa ra quyết định đã có hiệu lực điều khoản của Toà án theo dụng cụ của
Bộ quy định này;

đ) Ra đưa ra quyết định thi hành án hìnhsự;

e) đưa ra quyết định hoãn chấp hành hìnhphạt tù;

g) ra quyết định tạm đình chỉ chấphành hình phân phát tù;

h) quyết định xoá án tích;

i) giải quyết khiếu nại, tố cáothuộc thẩm quyền của tand án.

Khi Chánh án tand vắng mặt, một
Phó Chánh án được Chánh án uỷ nhiệm tiến hành nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án.Phó Chánh án phải phụ trách trước Chánh án về nhiệm vụ được giao.

2. Khi tiến hành việc giải quyết và xử lý vụán hình sự, Chánh án tand có những nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

a) quyết định áp dụng, biến đổi hoặchuỷ bỏ giải pháp tạm giam; ra quyết định xử lý thiết bị chứng;

b) ra quyết định chuyển vụ án;

c) Cấp, thu hồi giấy hội chứng nhậnngười bào chữa; ra các quyết định và thực hiện các hoạt động tố tụng không giống thuộcthẩm quyền của tòa án.

3. Khi đượcphân công giải quyết, xét xử vụ án hình sự, Phó Chánh án Toà án có những nhiệm vụvà quyền lợi và nghĩa vụ quy định trên khoản 2 Điều này.

4. Chánh án, Phó Chánh án Toà ánphải chịu trách nhiệm trước lao lý về phần lớn hành vi và quyết định của mình.

Điều 39. Nhiệm vụ,quyền hạn và nhiệm vụ của Thẩm phán

1. Quan toà được phân công giảiquyết, xét xử vụ án hình sự có những trách nhiệm và nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

a) phân tích hồ sơ vụ án trướckhi mở phiên toà;

b) tham gia xét xử những vụ án hìnhsự ;

c) triển khai các vận động tố tụngvà biểu quyết những sự việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử;

d) tiến hành các chuyển động tố tụngkhác thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân theo sự phân công của Chánh án Tòa án.

2. Quan toà được phân công nhà tọaphiên tòa, ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn được giải pháp tại khoản 1 Điều nàycòn gồm những trách nhiệm và quyền lợi sau đây:

a) Quyết địnháp dụng, chuyển đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp ngăn ngăn theo quy định của cục luậtnày;

b) quyết định trả hồ nước sơ để điềutra xẻ sung;

c) ra quyết định đưa vụ án ra xét xử;quyết định đình chỉ hoặc nhất thời đình chỉ vụ án;

d) Quyết định triệu tập những ngườicần xét hỏi đến phiên toà;

đ) tiến hành các vận động tố tụngkhác trực thuộc thẩm quyền của Toà án theo sự cắt cử của Chánh án Toà án.

3. Thẩm phán giữ dùng cho Chánhtòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân về tối cao bao gồm quyền cấp, thu hồigiấy chứng nhận người bào chữa.

4. Thẩm phán yêu cầu chịu trách nhiệmtrước lao lý về hầu như hành vi và đưa ra quyết định của mình.

Điều 40. Nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm của Hội thẩm

1. Hội thẩm được cắt cử xét xửvụ án hình sự bao gồm những trọng trách và quyền hạn sau đây:

a) phân tích hồ sơ vụ án trướckhi mở phiên toà;

b) thâm nhập xét xử những vụ án hìnhsự theo giấy tờ thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm;

c) tiến hành các chuyển động tố tụngvà biểu quyết những sự việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử.

2. Hội thẩm phải chịu trách nhiệmtrước điều khoản về hầu hết hành vi và đưa ra quyết định của mình.

Điều 41. Nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm của Thư cam kết Tòa án

1. Thư ký tandtc được cắt cử tiếnhành tố tụng so với vụ án hình sự gồm những trọng trách và quyền lợi sau đây:

a) thịnh hành nội quy phiên toà;

b) report với Hội đồng xét xửdanh sách những người dân được tập trung đến phiên toà;

c) Ghi biên phiên bản phiên toà;

d) thực hiện các vận động tố tụngkhác nằm trong thẩm quyền của tand theo sự cắt cử của Chánh án Tòa án.

2. Thư ký toàn án nhân dân tối cao phải chịu tráchnhiệm trước luật pháp và trước Chánh án toàn án nhân dân tối cao về phần lớn hành vi của mình.

Điều 42. Hầu hết trườnghợp phải phủ nhận hoặc biến đổi người thực hiện tố tụng

Người thực hiện tố tụng nên từ chốitiến hành tố tụng hoặc bị nạm đổi, nếu:

1. Họ đôi khi là bạn bị hại,nguyên solo dân sự, bị đối chọi dân sự; người có quyền lợi, nhiệm vụ liên quan mang lại vụán; là người đại diện hợp pháp, người thân trong gia đình thích của không ít người đó hoặc của bịcan, bị cáo;

2. Họ sẽ tham gia với tư cách làngười bào chữa, người làm chứng, tín đồ giám định, fan phiên dịch trong vụ ánđó;

3. Có căn cứ ví dụ khác làm cho rằnghọ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Điều 43. Quyền đềnghị biến đổi người tiến hành tố tụng

Những người tiếp sau đây có quyền đềnghị đổi khác người thực hiện tố tụng:

1. Kiểm gần kề viên;

2. Bị can, bị cáo, bạn bị hại,nguyên solo dân sự, bị 1-1 dân sự cùng người đại diện thay mặt hợp pháp của họ;

3. Fan bào chữa, người bảo vệ quyềnlợi của fan bị hại, nguyên solo dân sự, bị đơn dân sự.

Điều 44. Cố đổi
Điều tra viên

1. Điều tra viên phải từ chối tiếnhành tố tụng hoặc bị chũm đổi, nếu:

a) Thuộc giữa những trường hợpquy định trên Điều 42 của cục luật này;

b) Đã thực hiện tố tụng trong vụán đó với tư biện pháp là Kiểm liền kề viên, Thẩm phán, Hội thẩm hoặc Thư cam kết Tòa án.

2. Việc đổi khác Điều tra viên do
Thủ trưởng Cơ quan khảo sát quyết định.

Nếu Điều tra viên là Thủ trưởng Cơquan điều tra mà trực thuộc một trong những trường hợp nguyên tắc tại khoản 1 Điều nàythì việc điều tra vụ án bởi Cơ quan khảo sát cấp bên trên trực tiếp tiến hành.

Điều 45. Nuốm đổi
Kiểm liền kề viên

1. Kiểm liền kề viên phải không đồng ý tiếnhành tố tụng hoặc bị thế đổi, nếu:

a) Thuộc một trong những trường hợpquy định trên Điều 42 của bộ luật này;

b) Đã tiến hành tố tụng trong vụán đó với tư cách là Điều tra viên, Thẩm phán, Hội thẩm hoặc Thư ký kết Tòa án.

2. Bài toán thayđổi Kiểm gần cạnh viên trước lúc mở phiên toà vị Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấpquyết định.

Nếu Kiểm tiếp giáp viên bị chuyển đổi là
Viện trưởng Viện kiểm ngay cạnh thì vì chưng Viện trưởng Viện kiểm gần cạnh cấp bên trên trực tiếpquyết định.

Trong trường vừa lòng phải đổi khác Kiểmsát viên tại phiên toà thì Hội đồng xét xử ra ra quyết định hoãn phiên toà.

Việc cử Kiểm gần cạnh viên khác vày Việntrưởng Viện kiểm gần cạnh cùng cung cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm gần kề cấp trên trực tiếpquyết định.

Điều 46. Núm đổi
Thẩm phán, Hội thẩm

1. Thẩm phán, Hội thẩm buộc phải từ chốitham gia xét xử hoặc bị vắt đổi, nếu:

a) Thuộc trong những trường hợpquy định tại Điều 42 của bộ luật này;

b) Họ cùng trong một Hội đồng xétxử cùng là người thân thích cùng với nhau;

c) Đã thâm nhập xét xử xét xử sơ thẩm hoặcphúc thẩm hoặc tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là Điều tra viên,Kiểm sát viên, Thư ký kết Tòa án.

2. Việc biến đổi Thẩm phán, Hội thẩmtrước lúc mở phiên toà vì chưng Chánh án Toà án quyết định. Nếu như Thẩm phán bị gắng đổilà Chánh án thì bởi vì Chánh án Toà án cấp trên trực tiếp quyết định.

Việc chuyển đổi Thẩm phán, Hội thẩmtại phiên toà bởi Hội đồng xét xử quyết định trước khi bắt đầu xét hỏi bằng cáchbiểu quyết tại chống nghị án. Khi chứng kiến tận mắt xét thành viên nào thì thành viên kia đượctrình bày chủ ý của mình, Hội đồng ra quyết định theo nhiều số.

Trong trường hợp phải biến đổi Thẩmphán, Hội thẩm tại phiên toà, thì Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên toà.

Việc cử thành viên new của Hội đồngxét xử vì Chánh án Toà án quyết định.

Điều 47. Ráng đổi
Thư ký Tòa án

1. Thư ký tòa án phải khước từ tiếnhành tố tụng hoặc bị cố gắng đổi, nếu:

a) Thuộc giữa những trường hợpquy định trên Điều 42 của bộ luật này;

b) Đã tiến hành tố tụng trong vụán kia với tư biện pháp là Kiểm gần cạnh viên, Điều tra viên, quan toà hoặc Hội thẩm.

2. Việc biến hóa Thư ký toàn án nhân dân tối cao trướckhi mở phiên toà vị Chánh án Toà án quyết định.

Việc đổi khác Thư ký tòa án nhân dân tại phiêntoà bởi Hội đồng xét xử tử định.

Trong trường vừa lòng phải thay đổi Thưký Toà án tại phiên toà, thì Hội đồng xét xử ra ra quyết định hoãn phiên toà.

Việc cử Thư ký tand khác do
Chánh án Toà án quyết định.

Chương IV

NGƯỜI tham gia TỐ TỤNG

Điều 48. Người bị tạm bợ giữ

1. Fan bị tạm duy trì là người bị tóm gọn trong trườnghợp khẩn cấp, tội lỗi quả tang, người bị tóm gọn theo ra quyết định truy nã hoặc ngườiphạm tội từ bỏ thú, đầu thú và đối với họ đã có ra quyết định tạm giữ.

2. Người bị tạm bợ giữ gồm quyền:

a) Được biết tại sao mình bị tạm giữ;

b) Được phân tích và lý giải về quyền và nghĩa vụ;

c) trình bày lời khai;

d) Tự cãi hoặc nhờ bạn khác bào chữa;

đ) Đưa ra tài liệu, đồ vật vật, yêu cầu;

e) khiếu nại về vấn đề tạm giữ, quyết định, hànhvi tố tụng của cơ quan, người dân có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

3. Người bị tạm bợ giữ gồm nghĩa vụ tiến hành cácquy định về tạm duy trì theo qui định của pháp luật.

Điều 49. Bị can

1. Bị can là người đã bị khởi tố về hình sự.

2. Bị can bao gồm quyền:

a) Được biết mình bị khởi tố về tội gì;

b) Được phân tích và lý giải về quyền và nghĩa vụ;

c) trình bày lời khai;

d) Đưa ra tài liệu, thiết bị vật, yêu cầu;

đ) Đề nghị chuyển đổi người thực hiện tố tụng, ngườigiám định, bạn phiên dịch theo quy định của bộ luật này;

e) Tự gượng nhẹ hoặc nhờ fan khác bào chữa;

g) Được nhận đưa ra quyết định khởi tố; quyết định áp dụng,thay thay đổi hoặc diệt bỏ phương án ngăn chặn; phiên bản kết luận điều tra; quyết địnhđình chỉ, nhất thời đình chỉ điều tra; đưa ra quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án; bảncáo trạng, quyết định truy tố; những quyết định tố tụng khác theo dụng cụ của Bộluật này;

h) năng khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơquan, người dân có