*

bên dưới trăng, mẫu sông trôi vô cùng dịu dàng. Như dải lụa quà xuôi về phương Đông. Gành Hào ơi! Nửa đêm ai hát lên câu hoài lang. Vầng trăng nghiêng xuống bên trên vạt rừng tràm. Xề u xế u liu phạn. Dây tơ lũ kìm buông thiết tha. Xề u xế u liu phạn. Đưa cung bọn về bên trên bến xa. Đường cho dù sa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Đêm luống trông tin bạn, ngày mỏi mòn như đá vọng phu. Vọng phu vọng, luống trông tin chàng. Lời ai ca, dưới ánh trăng này? Rừng đước không bến bờ đêm Gành Hào tự dưng thương ghi nhớ ai! ngày ấy ra đi, dòng sông buồn tím một chiếc trôi. Bội bạc Liêu ơi! gồm nhớ chăng người?
Thuở ấy thanh xuân, trăng Gành Hào tròn như cái gương. Giờ đồng hồ tóc trộn sương, qua Gành Hào tiếc một vầng trăng.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
*

* Ví dụ: "Con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* cửa hàng chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài xích hát: ví như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được buổi tối ưu nhất.

Bạn đang xem: Lời bài hát đêm gành hào nghe điệu hoài lang

* click chuột nút TRÌNH CHIẾU để thấy toàn màn hình hiển thị (chỉ bao gồm trên vật dụng tính).


Dưới trăng, loại sông trôi vô cùng dịu dàng, Như dải lụa xoàn xuôi về phương Đông, Gành Hào ơi nửa tối ai hát lên câu hoài lang, Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm...

Xề u xế u liu phạm, Dây tơ đàm kìm buông thiết tha, Xề u xề u liu phạn. Đưa cung đàn về trên bến xa...

Đường dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang, Đêm luống trông tin nhạn, ngày mòn mỏi như đá vọng phu, Vọng phu vọng, luống trôn tin chàng...

Lời ai ca, dưới ánh trăng này, Rừng đước bạt ngàn đê, Gành Hào chơt thương ghi nhớ ai, thời gian trước ra đi, dòng sông buồn tím một loại trôi...

Bạc Liêu ơi, gồm nhớ chăng người, Thuở ấy thanh xuân trăng, Gành Hào tròn như loại gương, giờ đồng hồ tóc pha sương, qua Gành Hào tiếc một vầng trăng...

Xem thêm:

== DẠO NHẠC ==

Dưới trăng, dòng sông trôi vô cùng dịu dàng, Như dải lụa đá quý xuôi về phương Đông, Gành Hào ơi nửa đêm ai hát lên câu hoài lang, Vầng trăng nghiêng xuống bên trên vạt rừng tràm...

Xề u xế u liu phạm, Dây tơ đàm kìm buông thiết tha, Xề u xề u liu phạn. Đưa cung đàn về trên bến xa...

Đường mặc dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang, Đêm luống trông tin nhạn, ngày mòn mỏi như đá vọng phu, Vọng phu vọng, luống trôn tin chàng...

Lời ai ca, dưới ánh trăng này, Rừng đước không bến bờ đê, Gành Hào chơt thương nhớ ai, hồi trước ra đi, con sông buồn tím một cái trôi...

Bạc Liêu ơi, gồm nhớ chăng người, Thuở ấy thanh xuân trăng, Gành Hào tròn như mẫu gương, tiếng tóc trộn sương, qua Gành Hào tiếc nuối một vầng trăng...

* giờ tóc trộn sương, qua Gành Hào nhớ tiếc một vầng trăng...** tiếng tóc pha sương, qua Gành Hào tiếc nuối một vầng trăng...*** giờ tóc trộn sương, qua Gành Hào tiếc nuối một vầng.. Trăng......

== HẾT BÀI ==


Dưới trăng, dòng sông trôi khôn xiết dịu dàng,Như dải lụa vàng xuôi về phương Đông,Gành Hào ơi nửa tối ai hát lên câu hoài lang,Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm...Xề u xế u liu phạm,Dây tơ đàm kìm buông thiết tha,Xề u xề u liu phạn. Đưa cung đàn về bên trên bến xa...Đường cho dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang,Đêm luống trông tin nhạn, ngày mòn mỏi như đá vọng phu,Vọng phu vọng, luống trôn tin chàng...Lời ai ca, dưới ánh trăng này,Rừng đước không bến bờ đê,Gành Hào chơt thương lưu giữ ai,Ngày ấy ra đi, con sông buồn tím một chiếc trôi...Bạc Liêu ơi, bao gồm nhớ chăng người,Thuở ấy thanh xuân trăng,Gành Hào tròn như dòng gương,Giờ tóc pha sương, qua Gành Hào nuối tiếc một vầng trăng...