STTChuyên ngành
Tên ngành
Mã ngành
Tổ phù hợp mônĐiểm chuẩn
Ghi chú
1 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201AA00, A01, D01, D9022Chất lượng cao giờ anh
2 quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống 7810202DA00, A01, D01, D0720.75Đại trà Điểm thi TN THPT
3 công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301DA00, A01, D01, D9023.25Điểm TN THPT
4 công nghệ thực phẩm 7540101AA00, B00, D90, D0717.5CLC bởi TA Điểm thi TN THPT
5 công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406DA00, B00, D90, D0717Đại tràĐiểm thi TN THPT
6 Robot và trí tuệ nhân tạo 7510209NTA00, A01, D01, D9026Điểm TN THPT(hệ nhân tài)
7 technology kỹ thuật máy tính 7480108DA00, A01, D01, D9025.75Điểm TN THPT
8 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401CA00, B00, D90, D0717Chất lượng cao tiếng Việt
9 kế toán 7340301CA00, A01, D01, D9023.75Chất lượng cao,Điểm TN THPT
10 technology kỹ thuật máy vi tính 7510206DA00, A01, D01, D9018.7Điểm TN THPT
11 technology kỹ thuật xe hơi 7510205DA00, A01, D01, D9025.35Điểm TN THPT
12 cai quản công nghiệp 7510601DA01, D01, D9023.75Đại tràĐiểm thi TN THPT
13 Kỹ thuật tài liệu 7480203DA00, A01, D01, D9026.1Điểm TN THPT
14 technology thông tin 7480201DA00, A01, D01, D9026.75Điểm TN THPT
15 technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302DA00, A01, D01, D9023.75Điểm TN THPT
16 làm chủ công nghiệp 7510601AA00, A01, D01, D9019.25CLC giờ AnhĐiểm thi TN THPT
17 công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng 7510102AA00, A01, D01, D9019.75chất lượng cao giờ anh
18 làm chủ công nghiệp 7510601CA01, D9021.75CLC giờ đồng hồ ViệtĐiểm thi TN THPT
19 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng 7510605DA00, A01, D01, D9024.5Đại tràĐiểm thi TN THPT
20 Công nghệ sản xuất máy 7510202AA00, A01, D01, D9021.3Chất lượng cao giờ đồng hồ anh
21 technology kỹ thuật cơ khí 7510201DA00, A01, D01, D9022.5Chất lượng cao tiếng việt
22 công nghệ vật liệu 7510402DA00, A01, D90, D0717Điểm TN THPT
23 tích điện tái chế tạo ra 7510208DA00, A01, D01, D9021Điểm TN THPT
24 kế toán tài chính 7340301DA00, A01, D01, D9025Điểm TN THPT
25 công nghệ thông tin 7480201CA00, A01, D01, D9026.6Chất lượng cao tiếng việt
26 technology thông tin 7480201AA00, A01, D01, D9026.35Chất lượng cao giờ đồng hồ anh, Điểm TN THPT
27 technology kỹ thuật công trình xây dựng 7510102CA00, A01, D01, D9020Chất lượng cao giờ việt
28 technology kỹ thuật hoá học 7510401DA00, B00, D90, D0723.1Điểm TN THPT
29 hệ thống nhúng thông minh với Io
T
7480118DA00, A01, D01, D9024.75Điểm TN THPT
30 Kỹ thuật sản xuất 7510106DA00, A01, D01, D9018.1Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng, Điểm TN THPT
31 công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa 7510303DA00, A01, D01, D9025.7Điểm TN THPT
32 công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108CA00, A01, D01, D9024.75Chất lượng cao giờ đồng hồ việt, Điểm TN THPT
33 technology kỹ thuật dự án công trình xây dựng 7510102DA00, A01, D01, D9024.5Điểm TN THPT
34 technology kỹ thuật cơ khí 7510201CA00, A01, D01, D9026.15Điểm TN THPT
35 công nghệ Kỹ thuật nhiệt (Cơ điện lạnh) 7510206CA00, A01, D01, D9017Chất lượng cao giờ đồng hồ việt
36 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301CA00, A01, D01, D9023Chất lượng cao giờ đồng hồ việt
37 công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302CA00, A01, D01, D9022.5Chất lượng cao giờ việt
38 công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302NA01, D01, D9020.75Chất lượng cao việt nhật
39 công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa 7510303CA00, A01, D01, D9025Chất lượng cao giờ đồng hồ việt
40 technology kỹ thuật môi trường 7510406CA00, B00, D90, D0717CLC giờ đồng hồ ViệtĐiểm thi TN THPT
41 technology kỹ thuật laptop 7480108AA00, A01, D01, D9025.25Chất lượng cao giờ đồng hồ anh, Điểm TN THPT
42 công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301AA00, A01, D01, D9021.65Chất lượng cao giờ đồng hồ anh
43 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302AA00, A01, D01, D9022.25Chất lượng cao tiếng anh
44 công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa 7510303AA00, A01, D01, D9024.8Chất lượng cao giờ anh
45 Sư phạm giờ đồng hồ Anh 7140231DD01, D9626.08Điểm TN THPT
46 xây dựng đồ họa 7210403DV01, V02, V07, V0824.5Điểm TN THPT
47 xây dựng thời trang 7140404CV01, V02, V07, V0821.6Chất lượng cao giờ đồng hồ việt , Điểm TN THPT
48 kiến tạo thời trang 7140404DV01, V02, V07, V0821.6Đại trà, Điểm TN THPT
49 ngữ điệu Anh 7220201DD01, D9622.75Đại trà, Điểm TN THPT
50 marketing quốc tế 7340120DA00, A01, D01, D9025.25Điểm TN THPT
51 dịch vụ thương mại điện tử 7340122CA00, A01, D01, D9025.15Chất lượng cao, Điểm TN THPT
52 thương mại điện tử 7340122DA00, A01, D01, D9026Điểm TN THPT
53 Công nghệ chế tạo máy 7510202DA00, A01, D01, D9023Điểm TN THPT
54 Công nghệ sản xuất máy 7510202CA00, A01, D01, D9019.05Chất lượng cao giờ việt
55 công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203AA00, A01, D01, D9022.1Chất lượng cao tiếng anh
56 technology kỹ thuật cơ điện tử 7510203CA00, A01, D01, D9022.75Chất lượng cao tiếng việt
57 technology kỹ thuật cơ điện tử 7510203DA00, A01, D01, D9023.75Điểm TN THPT
58 công nghệ kỹ thuật xe hơi 7510205AA00, A01, D01, D9023.25Chất lượng cao giờ đồng hồ anh
59 công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205CA00, A01, D01, D9024.25Chất lượng cao tiếng việt
60 công nghệ Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ điện lạnh) 7510206AA00, A01, D01, D9017Chất lượng cao giờ anh
61 technology kỹ thuật in 7510801CA00, A01, D01, D9017CLC giờ đồng hồ ViệtĐiểm thi TN THPT
62 công nghệ kỹ thuật in 7510801DA00, A01, D01, D9017Đại tràĐiểm thi TN THPT
63 chuyên môn công nghiệp 7520117DA00, A01, D01, D9017Đại tràĐiểm thi TN THPT
64 kỹ thuật y sinh 7520212DA00, A01, D01, D9020Đại tràĐiểm thi TN THPT
65 technology thực phẩm 7540101CA00, B00, D01, D90, D0717CLC bằng Tiếng Việt Điểm thi TN THPT
66 công nghệ thực phẩm 7540101DA00, B00, D90, D0720.1Đại trà Điểm thi TN THPT
67 công nghệ may 7540209CA00, A01, D01, D9017CLC bởi Tiếng Việt Điểm thi TN THPT
68 công nghệ may 7540209DA00, A01, D01, D9023.25Đại trà Điểm thi TN THPT
69 Kỹ nghệ gỗ và thiết kế bên trong 7549002DA00, A01, D01, D9017Đại trà Điểm thi TN THPT
70 kiến trúc 7580101DV03, V05, V04, V0622Đại trà Điểm thi TN THPT
71 con kiến trúc thiết kế bên trong 7580103DV03, V05, V04, V0621.5Đại trà Điểm thi TN THPT
72 Kỹ thuật thi công 7580205DA00, A01, D01, D9017Chuyên ngành chuyên môn xây dựng công trình giao thôngĐại trà Điểm thi TN THPT
73 cai quản xây dựng 7580302DA00, A01, D01, D0921Đại trà Điểm thi TN THPT
74 làm chủ và quản lý hạ tầng 7840110DA00, A01, D01, D9017.7Đại trà Điểm thi TN THPT
75 an toàn thông tin 7480202DA00, A01, D01, D9026Điểm TN THPT
76 Công nghệ sản xuất máy 7510202NA00, A01, D01, D9019.05chất lượng cao việt nhật

Đại học Sư Phạm kỹ thuật - Đại học Đà nẵngđã chấp nhận công bốđiểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2022. Thông tin cụ thể điểm chuẩn chỉnh năm nay của trường chúng ta hãy xem tại nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn sư phạm kỹ thuật 2021


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2022

Điểm chuẩn Xét học Bạ trung học phổ thông 2022

Sư phạm chuyên môn công nghiệp (chuyên ngành công nghệ thông tin)Mã ngành: 7140214Tổ đúng theo xét tuyển: Điểm chuẩn: 23.79Tiêu chí phụ: học lực lớp 12 loại giỏi

Công nghệ thông tinMã ngành: 7480201Tổ đúng theo xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.35

Công nghệ kỹ thuật xây đắp (chuyên ngành Xây dựng gia dụng và Công nghiệp)Mã ngành: 7510103Tổ thích hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 22.05

Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường)Mã ngành: 7510104Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 19.73

Công nghệ chuyên môn cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo)Mã ngành: 7510201Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 24.73

Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tửMã ngành: 7510203Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 25.36

Công nghệ chuyên môn ô tôMã ngành: 7510205Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 26.41

Công nghệ nghệ thuật nhiệt (chuyên ngành sức nóng - Điện lạnh)Mã ngành: 7510206Tổ phù hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 23.18

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (gồm 02 chăm ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử cùng Hệ thống cung ứng điện)Mã ngành: 7510301Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 24.18

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thôngMã ngành: 7510302Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 24.38

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóaMã ngành: 7510303Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 25.88

Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học vật tư mới)Mã ngành: 7510402Tổ thích hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 16.77

Công nghệ kỹ thuật môi trườngMã ngành: 7510406Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 16.77

Kỹ thuật lương thực (gồm 2 chăm ngành chuyên môn thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm)Mã ngành: 7540102Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 20.87

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành xuất bản hạ tầng đô thị)Mã ngành: 7580210Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 19.94

Điểm chuẩn Xét tác dụng Tốt Nghiệp thpt 2022

Đang cập nhật....

*

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021

Điểm chuẩn Xét kết quả Tốt Nghiệp thpt 2021

Mã ngànhTên ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩn
7140214Sư phạm nghệ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành giảng dạy tại Trường)A00; A01; C01; D0119.1
7480201Công nghệ thông tinA00; A01; C01; D0124.25
7510101Công nghệ kỹ thuật kiến trúcV00; V01; V02; A0119.3
7510103Công nghệ kỹ thuật xây cất (Chuyên ngành Xây dựng gia dụng & Công nghiệp)A00; A01; C01; D0118
7510104Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng ước đường)A00; A01; C01; D0115
7510201Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo)A00; A01; C01; D0121.4
7510203Công nghệ chuyên môn cơ điện tửA00; A01; C01; D0121.85
7510205Công nghệ kỹ thuật ô tôA00; A01; C01; D0123.5
7510206Công nghệ chuyên môn nhiệtA00; A01; C01; D0118.4
7510301Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử (Gồm 02 siêng ngành Kỹ thuật điện tử với Hệ thống cung ứng điện)A00; A01; C01; D0119.7
7510302Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thôngA00; A01; C01; D0119.45
7510303Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóaA00; A01; C01; D0122.8
7510406Công nghệ kỹ thuật môi trườngA00; A01; B00; D0115.05
7540102Kỹ thuật thực phẩmA00; A01; B00; D0115.1
7580210Kỹ thuật đại lý hạ tầngA00; A01; C01; D0115.05

Điểm chuẩn Xét học Bạ 2021

Mã NgànhTên NgànhĐiểm ChuẩnHọc Lực Lớp 12
7140214Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 13 ngành đào tạo và giảng dạy tại Trường)22,32Giỏi
7480201Công nghệ thông tin25,48
7510103Công nghệ kỹ thuật phát hành (chuyên ngành Xây dựng gia dụng & Công nghiệp)18,06
7510104Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng ước đường)17,32
7510201Công nghệ nghệ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo)21,59
7510203Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử21,13
7510205Công nghệ nghệ thuật ô tô24,75
7510206Công nghệ chuyên môn nhiệt (chuyên ngành nhiệt độ - Điện lạnh)18,13
7510301Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (Gồm 02 siêng ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử và Hệ thống hỗ trợ điện)20,13
7510302Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông20,17
7510303Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa23,99
7510406Công nghệ kỹ thuật môi trường17,17
7540102Kỹ thuật thực phẩm17,62
7580210Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành xuất bản hạ tầng đô thị)18,33

Điểm chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá năng lượng 2021:

Mã NgànhTên NgànhĐiểm Chuẩn
7480201Công nghệ thông tin768
7510203Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử653
7510205Công nghệ nghệ thuật ô tô673
7510303Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa653

Ghi chú:

-Điểm reviews năng lực vì chưng Đại học tổ quốc Thành phố hcm tổ chức.

Xem thêm: Chật Nhà Hay Trật Nhà - Trật Trội Hay Chật Chội Mới Đúng Chính Tả

-Thí sinh trúng tuyển phải đủ những điều khiếu nại sau: xuất sắc nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào theo đề án tuyển sinh; bao gồm Điểm xét tuyển to hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.

*

Điểm chuẩn đại học sư phạm nghệ thuật - Đại học Đà Nẵng 2020

Điểm chuẩn Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2020:

Tên ngànhĐiểm chuẩnGhi chú
Sư phạm chuyên môn công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo và giảng dạy tại Trường)18.9TO >= 6.4 TTNV = 8.2: TTNV = 6.6; TTNV = 5.8; TTNV = 7; TTNV = 7.6; TTNV = 8.4 TTNV= 6.6; TTNV = 6.4, TTNV = 6.4; TTNV = 8; TTNV = 6.4, TTNV = 6.6; TTNV = 5.2, TTNV = 6.6; TTNV

Điểm Chuẩn bề ngoài Xét học Bạ 2020:

Năm ni điểm chuẩn xét học bạ của trường xấp xỉ từ 18 đến 22, trăng tròn điểm. Ngành có điểm chuẩn tối đa là ngành công nghệ kỹ thuật ô tô với 22, 20 điểm.

Mã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn
7510203Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử18.75
7510201Công nghệ chuyên môn cơ khí (chuyên nghành nghề Cơ khí chế tạo)18.05
7510302Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông18.10
7510301Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện ,điện tử ( có 2 chuyên lĩnh vực kỹ thuật điện tử và hệ thống cung cấp điện )18.13
7510303Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa18.17
7510104Công nghệ nghệ thuật giao thông( chuyên lĩnh vực Xây dựng ước đương)18.00
7510206Công nghệ kỹ thuật nhiệt18.00
7510205Công nghệ chuyên môn ô tô22.20
7510406Công Nghệ kỹ thuật môi trường19.13
7480201Công nghệ thông tin21.53
7510402Công nghệ vật dụng liệu19.75
7510103Công nghệ kỹ thuật xây dựng ( chuyên nghành nghề Xây dựng gia dụng & cùng công nghiệp )18.04
7580210Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng18.00
7540102Kỹ thuật thực phẩm18.34
7140214Sư phạm chuyên môn Công nghiệp ( chuyên nghành nghề theo 14 nghành đào chế tạo ra của ngôi trường )21.56

Trên đấy là điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm Kỹ Thuật- Đại học Đà Nẵng, chúng ta thí sinh nếu đang sẵn có nguyện vọng xét tuyển chọn hoặc đã trúng tuyển chọn hãy lập cập hoàn tất giấy tờ thủ tục hồ sơ nhập học tập tại trường.